---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Lục Chủng Bổn Tích
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 六種本跡 (Tông Cảnh Lục)
Bổn nghĩa là rễ và gốc (căn bổn), như cây có rễ. Tích giống như dấu chân; như người đang ở một nơi, thì có dấu chân đi ở đó; nên gọi là bổn tích (căn bản và dấu tích).
Một, Lý, Sự Bổn Tích. Từ thật tướng của lý chơn đế là gốc, sanh ra tất cả các pháp. Sự của tục đế là (dấu) tích. Tích này, tuy gọi là sự, chính là trong lý có đầy đủ những gì của sự, nên cũng thuộc về lý; nên gọi là lý, sự bổn tích.
(Chân Đế là tất cả pháp hoàn toàn vắng bặt. Tục Đế là tất cả pháp được dựng lên).
Hai, Lý Giáo Bổn Tích. Như trên lý đi với sự, đều không thể nói, đều gọi là gốc (bổn); bổn tức là lý vậy. Nói lý, nói sự đều gọi là tích (dấu vết). Tích nghĩa là giáo vậy; nên gọi là Lý, Giáo Bổn Tích.
Ba, Giáo, Hành Bổn Tích. Như trên giáo của lý và sự đều gọi là gốc (bổn), nương theo giáo tu hành thì gọi đó là tích; nên gọi Giáo, Hành Là Bổn Tích.
Bốn, Thể, Dụng Bổn Tích. Như trên nương theo giáo tu hành phù hợp với lý, chứng được thể của Pháp Thân là bổn. Từ thể của Pháp Thân mà phát khởi dụng của ứng thân là tích, nên gọi Thể Dụng Bổn Tích.
Năm, Quyền Thật Bổn Tích. Ban đầu chứng được hai thân pháp và ứng, đều gọi là bổn, ở khoảng giữa Hóa Độ Chúng Sanh, muôn lần hóa sanh, muôn lần nhập diệt, với hai thân pháp, ứng bằng vô số phương tiện thi thiết, đều gọi là tích; nên gọi là Quyền Thật Bổn Tích.
(Ban đầu được hai thân pháp, ứng là Phật, ở vô số kiếp trước ở quá khứ, ban đầu phá Vô Minh, chứng được thân pháp tánh rồi khởi lên ứng dụng hóa độ chhúng sanh. Trung gian là lúc mới thành Phật ở đời quá khứ, cho đến nay thị hiện thành chánh giác ở cội cây Bồ Đề).
Sáu, Kim Dĩ Bổn Tích. Kim (cái hiện giờ) là bổn; trong Kinh Pháp Hoa từ phẩm Tùng địa dõng xuất trở về sau, là nói về những lý, sự lâu xa, cho đến quyền, thật đều gọi là bổn. Dĩ (cái đã qua) tức là tích; trong Kinh Pháp Hoa từ phẩm An lạc hạnh trờ về trước ( kể cả Hoa Nghiêm, Lộc Uyển, Phương Đẳng, Bát Nhã) đã nói sự lý, quyền thật các pháp, đều là tích; nên gọi kim, dĩ bổn tích.
Phải Làm Sao Với Các Phẩm Vật Cúng Cô Hồn?     Gõ Cửa Thiền – Pháp Thiền Của Phật     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Hai Lần Sống Lại     Ngài Nam Tuyền chém mèo có coi là lậu tận giới không?     Đặt Tên Phật Cho Con     Gõ Cửa Thiền – Ngôi Chùa Tĩnh Lặng     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Cá Khóc Cảm Động Người     Có phương pháp nào áp dụng cho cuộc sống hằng ngày được thoải mái hơn?     Mong Con Mạnh Khỏe     Làm Sao Tránh Họa Chiến Tranh – Cs Lý Bỉnh Nam     Pháp Ngữ
Tốt hơn nuốt hòn sắt
Cháy đỏ như than hồng,
Hơn ác giới, buông lung
Ăn đồ ăn quốc độ.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 75,452 pháp âm và 6,919 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,309 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 272, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,265 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thích quảng giác
Lượt truy cập 14,507,878