---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Chúng
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五衆 (Phiên Dịch Danh Nghĩa)
Một, Tỳ Kheo. Tiếng Phạn là Tỳ Kheo, tiếng Hoa là Khất sĩ. Nghĩa là trên cầu pháp Phật để nuôi huệ mạng, dưới cầu thức ăn để nuôi sắc thân, có cuộc sống thanh tịnh, đem đến cho chúng sanh phước đức và lợi ích, phá tan tâm kiêu mạng, hạ mình khiêm tốn để thành tựu đức thanh nhã.
Hai, Tỳ Kheo Ni. Tiếng Phạn là ni, tiếng Hoa là nữ. Luận đại trí độ nói: Ni giới cần nhiều luật nghi nên đứng sau Tỳ Kheo. Phật dùng oai nghi, phép tắc, vì e rằng sẽ sanh ra sự hỗn tạp, ra lệnh để Tỳ Kheo Ni sau Sa Môn.
Ba, Thức Xoa Ma Na. Tiếng Phạn là Thức Xoa Ma Na, tiếng Hoa là học pháp nữ. Hành sự sao nói: Thức Xoa Ni học đủ ba pháp:
01) Căn bản: không làm bốn thứ: sát, đạo, dâm, vọng.
02) Học sáu pháp: xúc chạm nhau không sanh tâm nhiễm trước - không trộm cắp - không sát hại - không nói dối - không ăn phi thời - không uống rượu.
03) Học hạnh pháp: học theo các hạnh mà bậc đại ni đã làm.
Bốn, Sa Di. Tiếng Phạn là Sa Di, tiếng Hoa là tức từ. Tức là dứt bỏ tình cảm đắm nhiễm cuộc đời. Từ là lòng thương cứu giúp chúng sanh. Vì người xuất gia, mới vào Phật Pháp, tình đời vẫn còn nhiều, nên phải dứt ác, tu hạnh từ bi. Đó gọi là Sa Di.
Năm, Sa Di Ni. Pháp Sư Huyền Trang nói: Tiếng Phạn là Thất lợi ma noa lý ca, tiếng Hoa là Cần Sách Nữ. Siêng năng tu hành việc lành, sách tiến công đức, nên gọi là Sa Di Ni.
Kinh Nói Khác Nhau Mà Không Mâu Thuẫn Hay Trái Ngược     Biết Được Niết Bàn     Có một vị tu giai đoạn đầu giống như cây khô?     Phật Pháp Chủ Yếu Trị Tâm Bệnh     Niết Bàn Không Thể Mô Tả Được     Thiền của Phật giáo khác với thiền của ngoại đạo như thế nào?     Về Tôn Giả Ưu-Ba-Li     Tự-Thực-Hiện Không Phải Là Tự-Chứng-Ngộ     Thời khóa tụng thường có kinh bất liễu nghĩa, rồi sau có bài Bát nhã?     Nên Trì Chú Đại Bi Bằng Âm Phạn Hay Âm Hán-Việt?     


Pháp Ngữ
Chớ hẹn đến già rồi niệm Phật.
Đồng hoang mồ trẻ thấy đông người.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,492 pháp âm và 6,977 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,476 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,271 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Vuloc199100@gmail.com
Lượt truy cập 15,820,028