---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Nhị Phiền Não
----------------------------- Từ Điển Đa Ngôn Ngữ - Cs Minh Thông -----------------------------
● Kleśadvaya (S), Two kinds of defilement.
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 二煩惱 (Du Già Sư Địa Luận)
Một, Căn Bổn Phiền Não. Căn Bổn Phiền Não là Vô Minh hoặc. Căn Bản Vô Minh này có thể sanh ra tất cả phiền não.
Hai, Tuỳ Phiền Não. Tuỳ Phiền Não là kiến, tư nhị hoặc. Hai Kiến, Tư Hoặc này, tuỳ theo tất cả cảnh thuận hay nghịch, khởi ra các phiền não tham, sân, si theo đuổi không ngừng.
● 二煩惱 (Đại Trí Độ Luận)
Một, Nội Trước Phiền Não. Các phiền não Thân Kiến, Biên Kiến v. v… ở trong tâm chưa dứt hết, nỗi lên chấp trước. Vì vậy gọi là Nội Trước Phiền Não.
(Thân Kiến là chấp lầm năm ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức là thân mình. Biên Kiến là chấp thường hay chấp đoạn).
Hai, Ngoại Trước Phiền Não. Các phiền não tham, sân, si, đối với ngoại cảnh chưa dứt hết, mà khởi lên tham trước. Vì vậy gọi là Ngoại Trước Phiền Não.
● 二煩惱 (Hoa Nghiêm Kinh Sớ)
Một, Tuỳ Miên Phiền Não. Nương tựa không bỏ gọi là tuỳ. Năm tính mờ tối gọi là miên. Chủng Tử Vô Minh Phiền Não ẩn núp trong thức thứ tám, hay sanh ra tất cả sai lầm. Đó gọi là Tuỳ Miên Phiền Não (ngũ tính là năm căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân).
Hai, Hiện Hành Phiền Não. Sáu căn đối sáu trần hiện lên các phiền não tham, sân, si. Đó gọi là Hiện Hành Phiền Não.
Tiền Phật Hậu Linh     Quan điểm của Phật giáo đối với thần thông và quyền năng siêu nhân     Dùng ‘mộc luân luân tướng’ mỗi lúc gặp vấn đề khó khăn được không?     Thắp Hương Lễ Phật, Không Được Cầu Mười Điều Gì?     Cong Nhưng Đừng Gãy     Người làm nghề săn bắn, ca hát, bán cả , đồ tể, bán rượu có thể tin Phật được không?     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) – Muôn Pháp Về Không Không Thể Nương     Tuyệt đối là đối đãi?     Từ tin Phật đến thành Phật mất bao lâu?     Xin hỏi quan điểm khuynh hướng truyền thống trọng nam khinh nữ trong lịch sử Phật giáo?     


Pháp Ngữ
Đời tặng bạn chút đau khổ, đạo tặng bạn chút bình yên.
Bù trừ, đôi khi công bằng, đôi khi bất công


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,894 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,324 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất mailam20
Lượt truy cập 28,584,816