---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Cửu Tịnh Nhục
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 九淨肉 (Niết Bàn Kinh)
Chín loại thịt sạch (tịnh nhục) thì trong luật chỉ cho phép ba loại là không thấy, không nghe, không nghi (con vật bị giết). Kinh Lăng Nghiêm yếu giải thêm hai loại nữa là tự tử, thịt do chim giết. Cộng lại thành năm loại. Kinh này còn thêm không vì mình mà giết con vật…Đó là chín loại tịnh nhục (thịt sạch). Đức Như Lai chế ra giới sát là để giúp đỡ mạng sống của chúng sanh, khi để các Tỳ Kheo ăn tịnh nhục này là vì đất có nhiều cát đá, rau cỏ không sống được, nên cho phép dùng để nuôi sống thân này. Đó cũng là phương tiện khéo léo vậy. Nếu có tâm từ lớn muốn đem đến lợi ích cho muôn loài thì nên dứt hết các thứ thịt ấy; nên kinh này dạy các Tỳ Kheo chớ có ăn những thứ ấy là vậy.
Một, Bất Kiến Sát. Chính mắt mình không thấy con vật bị giết.
Hai, Bất Văn Sát. Chính tai mình không nghe tiếng con vật bị giết, cũng không nghe nói vì mình mà nó bị giết.
Ba, Bất Nghi Vị Kỷ Sát. Tăng Kỳ Luật nói: Tỳ Kheo ở nhà thí chủ thấy con dê, sau trở lại đó, thấy đầu, chân con dê ấy trên mặt đất, liền sanh nghi hỏi rằng con vật thấy lúc trước, bây giờ ở đâu ? Nếu nói vì A Xà Lê mà giết nó để cúng dường, thì không được ăn.
Bốn, Bất Vị Kỷ Sát. Vì việc khác hay vì người khác mà giết, không phải chỉ vì ta mà giết con vật; đó gọi là không vì ta mà giết.
Năm, Tự Tử. Không phải do người cố sát, cũng không phải vì con vật khác làm bị thương tổn, mà do mạng của nó hết, quả báo của nó kết thúc.
Sáu, Điểu Tàn. ở nơi rừng núi hay bị những con chim dữ làm tổn hại, bắt ăn. Do chết lâu ngày, thịt con vật ấy phải khô dưới ánh nắng mặt trời.
Bảy, Sanh Càn. Không do nước sôi, lửa mà nấu chín, cũng không do các loài chim độc làm bị thương, mà chết vì lâu ngày dưới ánh nắng mặt trời làm cho khô đi.
Tám, Bất Kỳ Ngộ. Không hẹn trước mà ngẫu nhiên gặp thì ăn được.
Chín, Tiền Dĩ Sát. Chẳng phải bây giờ vì ta mới giết, mà đã giết con vật từ trước rồi.
NHỮNG VIÊN SỎI VÀ GHÈ BƠ LỎNG     Súp Khoai Từ     ĐƯỢC TÚI TIỀN VÀNG     Trong nhà tôi có rất nhiều gián, kiến. Ðạo Phật dạy không nên sát sanh, vậy tôi phải giải quyết như thế nào?     Gõ Cửa Thiền – Nốt Nhạc Thiền     Mì Căn Xào Ớt Chuông     Ngồi thiền là nghĩ đến công án phải không?     Người ta mất rồi, linh hồn từ chỗ nào vãng sanh?     KHÔNG BIẾT ĐỦ THÌ BAO NHIÊU CHO ĐỦ     Ðạo Tràng Của Bồ Tát     


Pháp Ngữ
Người trí, dù một khắc,
Thân cận người có trí,
Biết ngay chân diệu pháp,
Như lưỡi với vị canh.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,942 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,334 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Phúc Bắc
Lượt truy cập 37,419,125