---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Đổt
----------------------------- Từ Điển Thiền Tông Hán Việt - Hân Mẫn - Thông Thiền -----------------------------
● 咄. 1. Hây! Từ biểu thị tiếng quát. Thiền Sư thường dùng để kết thúc một bài kệ của chính mình làm ra. Bài Tán Tuệ Trung Thượng Sĩ của Thiền Sư Pháp Loa có ghi:
“Á! Thép ròng rèn được Gang sống đúc thành Thước trời tấc đất Gió mát trăng thanh Hây!”
● 2. Dốt, sai rồi. Lời quở trách đặt ở đầu câu. Đoạn “chấp tất cả vô trước là tâm” trong Kinh Lăng Nghiêm q.1 có ghi:
“阿 難 言:如 來 現 今 徵 心 所 在、而 我 以 心 推 窮 尋 逐、即 能 推 者、我 將 爲 心。佛 言:咄 阿 難!此 非 汝 心。
– A Nan nói: Nay Như Lai gạn hỏi tâm ở chỗ nào, con dùng tư tưởng suy tìm ấy, con cho là tâm. Phật bảo: Sai rồi, A Nan! Cái ấy chẳng phải tâm ngươi”. Tắc Ngưỡng Sơn Xuất Tỉnh trong Thiền Uyển Mông Cầu, q. hạ (Vạn Tục 148, 275 thượng) ghi:
“師 後 舉 問 耽 源:如 何 是 出 得 井 中 人?源 曰:咄、癡漢!誰 在 井 中?
– Về sau, sư hỏi Đam Nguyên: Người ở dưới giếng làm sao ra được? Nguyên nói: Dốt quá! Đồ ngốc! Ai mà ở dưới giếng?”
● 3. Chà! Tiếng thốt ra biểu thị sự ngạc nhiên, tán thưởng hoặc than phiền. Bài Phóng Cuồng Ca trong Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục có ghi:
“咄 咄!浮 雲 兮 富 貴、吁 吁!過 隙 兮 年 光
– Chà chà! Cảnh giàu sang như mây nổi, ối ối! Thời gian thấm thoát như bóng ngựa qua kẽ vách”.
● 4. ủa! Từ biểu lộ sự sửng sốt. Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải của Hòa Thượng Trung Phong Minh Bản ghi:
“闢 曰:咄!說 有 可 放 也 合 喫 棒。說 無 可 放 也 合 喫 棒。何 則?爲 儞 脫 他 得 失 是 非 未 得 在。
– Tịch rằng: ủa! Nói “Có thể buông bỏ” cũng đáng ăn gậy, nói “không thể buông bỏ” cũng đáng ăn gậy, tại sao? Vì ông chưa thoát khỏi được đắc thất thị phi vậy!”
● 5. Thôi thôi! Từ biểu thị ý can ngăn hoặc từ chối. Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải của Hòa Thượng Trung Phong Minh Bản ghi:
“咄!動 是 銀 山、靜 是 鐵 壁。或 未 曾 一 捏 扮 碎。要 教 他 二 相 不 生、萬 里 崖 州 未 爲 達 在。
– Thôi thôi! Động là núi bạc, tịnh là vách sắt. Nếu chưa từng đập nát mà muốn hai tướng kia không sinh thì còn cách xa quá!”.
● 6. Hứ! Từ biểu lộ sự bất bình, phản đối. Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải của Thiền Sư Trung Phong Minh Bản ghi:
“咄!總 是 開 眼 尿 牀、燒 香 引 鬼 何 以。
– Hứ! Tất cả đều là mở mắt đái dầm, đốt nhang dẫn quỷ, tại sao vậy?”.
Trong Tay Định Mệnh     Thuốc Và Trái cây – Thương Gia     Tượng Phật “Niêm Hoa Vi Tiếu”     Cơm Nấm Và Khoai     Hòa Thượng Thích Trí Tấn (1906-1995)     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Diêm Chúa Vâng Làm Theo Việc Thiện     Tôm Rim Chay     Shoun Và Mẹ     Ðại Sư Cửu Pháp Hoa Vãng Sanh     Hòa Thượng Thích Mật Khế (1904-1935)     


Pháp Ngữ
Cúng dường bậc đáng cúng,
Chư Phật hoặc đệ tử,
Các bậc vượt hý luận,
Ðoạn diệt mọi sầu bi.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,912 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,328 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Nguyễn Huơng Yên
Lượt truy cập 30,199,730