---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngoại Đạo Lục Sư
----------------------------- Từ Điển Đa Ngôn Ngữ - Cs Minh Thông -----------------------------
● Ṣaṭśāstārā (S).
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 外道六師 (Đà La Ni Tập Kinh, và Phiên Dịch Danh Nghĩa)
Thấy lý bằng tâm tà, phát ra từ trí tà, vì không nhận ra giáo lý đúng đắn; nên gọi là ngoại đạo. Phụ hành nói: Lục sư có gốc từ một ông tổ, là người ở Ca tì la, nảy ra thành sáu học phái.
Một, Phú Lan Na Ca Diếp. Tên là Phú Lan Na. Ca Diếp là họ mẹ. Ông này đưa ra Tà Kiến; tất cả pháp Đoạn Diệt; không có đạo vua tôi, cha con, trung hiếu; gọi là tắt không ngoại đạo. Vì lấy sắc phá cái có của dục giới, lấy cái không phá cái có của Sắc Giới; nên cho rằng không là cao nhất.
Hai, Mạt Già Lê Câu Xa Lê. Ông này đưa ra Tà Kiến: khổ, vui của chúng sanh không do tự mình làm ra, mà do tự nhiên mà có. Vì cho là tự nhiên, tức là không có nguyên nhân, nên cũng là Tà Kiến.
Ba, Sách Xà Dạ Tì La Chi. Tên là Sách Xà Dạ là tiếng Phạn, tiếng Hoa là Chánh Thắng. Tiếng Phạn là Tì La Chi, tiếng Hoa là Bất Tác. Ông này đưa ra Tà Kiến: Đạo không cần cầu, trôi qua vô số kiếp, khổ hết thì tự nhiên được. Lại cho rằng mãn tám vạn kiếp, tự nhiên đắc đạo.
Bốn, A Kỳ Đa Sí Xá Khâm Bà La. Tên là A Kỳ Đa Sí Xá. Tiếng Phạn là Khâm Bà La là tên cái áo thô xấu, lấy áo mặc làm tên. Ông này đưa ra Tà Kiến: chẳng có nguyên nhân mà suy ra được nhân. Mặc áo thô sơ, xấu xí; tự nhổ tóc; lấy khói xông mũi và năm hơi nóng đốt thân mình; tu theo khổ hạnh; tự cho rằng thân này chịu tất cả khổ thì thân sau sẽ được vui.
(Phi Nhân Kế Nhân là vốn không có nhân vui, nên nhầm cho rằng nhân này có thể được vui. năm hơi nóng là hơi nóng bốn mặt của lửa và hơi nóng mặt trời trên đầu).
Năm, Ca La Cưu Đà Ca Chiên Diên. Tiếng Phạn là Ca La Cưu Đà, tiếng Hoa là Ngưu Lãnh (tên). Tiếng Phạn là Ca Chiên Diên, tiếng Hoa là Tiễn Phát (họ). Ông này đưa ra Tà Kiến: các pháp cũng có tướng mà cũng không có tướng (có tướng là Thường Kiến. không có tướng là Đoạn Kiến).
Sáu, Ni Kiền Đà Nhược Đề Tử. Tiếng Phạn là Ni Kiền Đà, tiếng Hoa là Ly Phiền. Tiếng Phạn là Nhược Đề là tên của mẹ ông. Ông này đưa ra Tà Kiến: tội, phước; khổ, vui vốn có nguyên nhân cố định, sẽ phải chịu thôi; chẳng phải tu mà dứt trừ được.
Điểm căn bản trong thực hành theo đạo Phật là gì?     Sùng Bái Ngẫu Tượng     Ni Sư Đại Minh Và Ni Sư Tịnh Chân Vãng Sanh     Tên Đồ Tể Biến Thành Miếng Thịt Hầm     Phút Lâm Chung Còn Trả Nghiệp & Kiêng Ăn Thịt Trâu Đỗ Trạng Nguyên     Rong Biển Cuốn Bơ Xoài     Đầu Tư     Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Có Ảnh Hưởng Đến Vận Mệnh?     Tìm Phật     Tái Sanh     


Pháp Ngữ
Như từ một đống hoa tươi
Lựa ra ghép lại cho đời tràng hoa
Nhiều tràng phô sắc mặn mà,
Người đời cũng vậy khác xa đâu nào
Thân tâm an lạc, thanh cao
Làm nên việc thiện kể sao cho vừa.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,215 pháp âm và 7,114 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,601 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 283, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,296 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất anchay181284
Lượt truy cập 21,055,229