---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bồ Tát Thất Tướng Lân Mẫn
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 菩薩七相憐愍 (Du Già Sư Địa Luận)
Một, Vô Úy Lân Mẫn. Vì Bồ Tát, đối với chúng sanh, dùng sức Vô Úy, khởi tâm thương xót; tùy theo nghiệp thân, miệng, ý của chúng sanh, mà đem lại lợi ích, an vui. Đó gọi là vì thương xót mà không biết sợ.
Hai, Như Lý Lân Mẫn. Lý tức là pháp. Vì Bồ Tát, đối với chúng sanh, như pháp thương xót, đem lại lợi ích cho tất cả. Bồ Tát, trọn không dùng phi pháp, phi luật và chẳng phải hạnh lành của bậc hiền, dạy bảo chúng sanh sai trái với đạo lý. Đó gọi là như lý lân mẫn.
Ba, Vô Nguyện Lân Mẫn. Vì Bồ Tát, đối với chúng sanh, thương xót, chăm sóc. Tùy theo nhu cầu của chúng, Bồ Tát làm công việc lợi ích cho tất cả, chưa từng chán nản, mỏi mệt. Đó gọi là thương xót không biết mỏi mệt.
Bốn, Vô Cầu Lân Mẫn. Vì Bồ Tát, đối với chúng sanh, không đợi thỉnh cầu, tự khởi lên lòng thương xót, làm lợi ích cho chúng. Đó gọi là thương xót giúp đỡ không đợi thỉnh cầu.
Năm, Vô Nhiễm Lân Mẫn. Vì Bồ Tát, đối với chúng sanh, không tâm ái nhiễm mà khởi lòng thương xót, đem đến lợi ích cho chúng, mà không mong đợi được báo ân, cũng không hy vọng vào kết quả ở tương lai. Đó gọi là thương xót mà không chút nào tự lợi.
Sáu, Quảng Đại Lân Mẫn. Vì Bồ Tát, đối với chúng sanh, khởi lên tâm thương xót rất là to lớn. Tuy gặp nhiều việc không thuận lợi, thà để mình chịu khổ, cuối cùng Bồ Tát không bỏ cuộc, cốt sao chúng sanh được an vui. Đó gọi lòng thương xót rộng lớn.
Bảy, Bình Đẳng Lân Mẫn. Vì Bồ Tát, bằng tướng trạng công đức thương xót chúng sanh như trên, phổ cập lợi ích cho tất cả lợi ích một cách bình đẳng, không phân biệt hay giới hạn. Đó gọi là lòng thương xót bình đẳng.
Bức Xúc Về Việc Phủ Nhận Kinh Điển Đại Thừa     Chim Sẻ Trả Thù     Bị Tâm Thần Nhẹ Có Nên Tiếp Tục Tu Hành?     ‘Lives Are In danger,’ Hillary Clinton Warns In excess of Pretend Information, ‘Pizzagate’     EU Will Ship Afghans Again To An Ever more Violent Household Country     Lengthy & Foster Sold To Warren Buffett’s HomeServices Of America     Vượn Sầu Rơi Lệ     Cõi Cực Lạc Có Vĩnh Hằng?     Giết Chồn Bị Quả Báo Hỏa Hoạn     Phước Trí Nhị Nghiêm     


Pháp Ngữ
Mang về vô phước cho mình,
Đọa làm ác thú. Cuộc tình vui chi
Vì đang lo sợ mọi bề,
Thêm vua phạt tội nặng nề bản thân,
Cho nên phải giữ thân tâm
Vợ, chồng người chớ tà dâm hoang đàng


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,492 pháp âm và 6,977 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,486 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,273 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thanh Hà
Lượt truy cập 16,335,935