---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Chủng Tăng
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● Cũng gọi là Ngũ Tăng Sai Biệt 五種僧 (Hiển Tông Luận)
Một, Vô Sĩ Tăng. Tăng sĩ bị chê bai và vi phạm giới cấm, không có phong cách chơn chánh của người Xuất Gia, chỉ có hình thức tăng sĩ, còn làm thì toàn việc đời. Đó là hạng tăng không biết xấu hổ.
Hai, Á Dương Tăng. Đối với tam Tạng Giáo điển, không chút hiểu biết, giống như con dê câm, không thể nói năng. Đó là Á Dương Tăng.
Ba, Bằng Đảng Tăng. Thích giao du, ưa tranh cải, giỏi biến trá, lọc lừa kiếm sống, liên kết thành bè đảng. Đó là Bằng Đảng Tăng.
Bốn, Thế Tục Tăng. Mờ ám qua ngày, ù ù cạc cạc kéo dài cuộc sống, tâm không nghĩ suy, thân bận rộn việc đời. Đó là Thế Tục Tăng.
Năm, Thắng Nghĩa Tăng. Trí huệ thông đạt có thừa, nói năng vô ngại, tùy cơ Thuyết Pháp, cứu giúp mọi người. Đó là Thắng Nghĩa Tăng.
Ngay bây giờ thành Phật liền là điều có thật không?     Con cái chưa xong bề gia thất, mình bỏ đi xuất gia có lỗi không?     Nhờ Đổi Nghề Mà Lành Bệnh     Miến Xào Bông Cải     Kính xin Tôn sư giảng giải những chữ: Mạt na thức, đệ bát thức?     Vì lẽ gì lại nói thân người khó được?     Những Biểu Hiện Của Người Nội Tâm Có Tu Tập     Cao Tăng Dị Truyện – Tổ thứ 15 Tôn Giả Ca Na Đề Bà (Kanadeva)     Giới luật của đạo Phật và các tôn giáo khác có giống nhau hay không ?     Mơ Thấy Phật     


Pháp Ngữ
Tu không hành như buồm không gió,
Tu phải hành, chớ có đơn sai.
Tu hành cần được cả hai,
Trong hai thiếu một không xài vào đâu.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,876 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,321 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất dinhquangtru
Lượt truy cập 26,546,163