---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Chu Hành Thất Bộ
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 周行七步 (Niết Bàn Kinh)
Chu là vòng quanh, bảy là bốn phương, trên, dưới, tứ duy.
Kinh nói: Như Lai thị hiện ở vườn Lâm tì ni trong cõi Diêm Phù Đề; từ mẹ Ma Da sanh ra. Sanh xong, Ngài đi vòng bảy bước, nói như vầy: ta là bậc tôn quý nhất trong cõi trời, người, A Tu La. Cha, mẹ, trời, người đã thấy ta rồi rất là vui mừng và cho rằng đó là việc chưa từng có. Nhưng những người khác gọi đó là đứa bé; thân này của ta, từ vô lượng kiếp đến nay, đã xa lìa pháp ấy lâu rồi. Thân của Như Lai, chính là Pháp Thân; chẳng phải do thịt, gân, xương, tuỷ… làm nên. Vì tuỳ thuận theo chúng sanh ở thế gian, mà thị hiện làm đứa bé.
(Tiếng Phạn là Lâm Vi Ni hoặc là Lâm Tỳ Ni, tiếng Hoa là Giải Thoát Xứ. Ma Da là tiếng Phạn, nói đủ là Ma Ha Ma Da, tiếng Hoa là Đại Thuật, mẹ của Phật. Tiếng Phạn là A Tu La, tiếng Hoa là Vô Đoan chánh).
Một, Nam Hành Thất Bộ. Đi về phương nam bảy bước là thị hiện muốn vì vô lượng chúng sanh làm ruộng phước cho chúng.
Hai, Tây Hành Thất Bộ. Đi về phương tây bảy bước là thị hiện hết đời sống này, dứt sạch sống,chết. Đây là thân cuối cùng.
Ba, Bắc Hành Thất Bộ. Đi về phương bắc bảy bước là thị hiện đã độ các chúng sanh vượt qua sanh tử.
Bốn, Đông Hành Thất Bộ. Đi về phương đông bảy bước là thị hiện vì chúng sanh làm bậc đạo sư.
Năm, Tứ Duy Hành Thất Bộ. Đi về tứ duy bảy bước là thị hiện diệt trừ vô số phiền não, bốn chủng tánh ma, thành Như Lai ứng chánh kiến tri.
(Tứ duy là đông nam, đông bắc; tây nam, tây bắc. Tứ ma là: Thiên Ma, Ấm Ma, Tử Ma, Phiền Não. Chánh Biến Tri là một hiệu trong mười hiệu của Như Lai).
Sáu, Thượng Hành Thất Bộ. Đi về phương trên bảy bước (đi trong hư không) là không bị nhiễm ô những vật, những nơi bất tịnh (dơ bẩn), giống như hư không
Bảy, Hạ Hành Thất Bộ. Hạ hành là từ không trung mà xuống. Từ không trung xuống đi bảy bước là thị hiện mưa pháp dập tắt lửa địa ngục, làm cho chúng sanh được an vui; vì kẻ phá giới, làm mưa để tắm sạch tội lỗi cho họ.
Mọi Cuộc Đời Đều Biến Chuyển     Hóa Giải Nghiệp Báo     Người Ta Bước Vào Con Đường Đạo     Cần Hiểu Đúng Về Pháp Quy Y Tam Bảo     Tánh Không     Vì Sao Đức Phật Còn Tóc Mà Chư Tăng Thì Không?     Bản Chất Thực Sự Của Thiền     A-Tu-La Là Loài Gì?     Nếu Bạn Được Giải Thoát     Quy Y Một Lần Là Đủ     


Pháp Ngữ
Nhãn kiến sắc trần nội vô hữu
Nhĩ văn thế sự tâm bất tri.
(Mắt thấy hình sắc chẳng dính mắc,
Tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay )


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,492 pháp âm và 6,977 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,483 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,273 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thanh Hà
Lượt truy cập 16,106,850