---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Tịnh Cư Thiên
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五淨居天 (Lăng Nghiêm Kinh)
Bậc Thinh Văn dứt hết chín phẩm Tư Hoặc ở cõi dục, chứng quả thứ ba A Na Hàm và ở trong trời Tịnh Cư, còn gọi là trời Ngũ bất hoàn. Nếu căn cứ vào Câu xá đồ nói: trời Tịnh Cư ở trên cao theo thứ tự. Nếu căn cứ kinh Lăng Nghiêm nói: trời tịnh cư nằm ngang với trời đệ Tứ Thiền. Trời đệ Tứ Thiền chỉ nghe tên trời thứ
Năm, mà không thể biết và thấy. Giống như thánh địa đạo tràng ở thế gian, có nhiều vị A La Hán ở, mà người không thể thấy được. (chín phẩm Tư Hoặc cõi dục là trong cõi dục có ba phẩm Tư Hoặc, mỗi phẩm lại chia thượng, trung, hạ nên nói là chín phẩm. Tiếng Phạn là A Na Hàm, tiếng Hoa là Bất Lai, tức là bất hoàn, nghĩa là không sanh trở lại cõi dục).
Một, Vô Phiền Thiên. Cõi trời này khổ, vui đều không còn, tâm, cảnh không giao tiếp, nên không có phiền não, vì vậy gọi là vô phiền thiên.
Hai, Vô Nhiệt Thiên. Nhiệt tức là nóng nảy, buồn bực. Tuy cảnh khổ, vui không còn, nhưng vẫn còn niệm năng diệt (khổ, vui); tâm và cảnh không có nơi nương tựa để giao tiếp, nên gọi là vô nhiệt thiên.
Ba, Thiện Kiến Thiên. Trời này ở trong mười phương thế giới, thấy rõ ràng bao quát một cách vi diệu, lại không có bóng dáng bụi trần và tất cả dơ dáy đã chìm xuống, nên gọi là thiện kiến thiên.
(Mười phương thế giới,. . . là nhất tâm tại định, định hay phát ra trí huệ, tâm ở trong trí huệ ấy thấy mười phương thế giới rõ ràng và trùm khắp, lại không có bóng dáng bụi trần ở trong hay ở ngoài thế giới và không có bụi bặm làm cho tâm địa tối tăm).
Bốn, Thiện Hiện Thiên. Trời này thấy rõ ràng trước mắt, un đúc vạn vật không trở ngại, nên gọi là thiện hiện thiên. (Nặn đất thành vật gọi là đào, nấu kim loại chảy ra gọi là chú. Dùng cái thấy sáng suốt mầu nhiệm un đúc tất cả vạn tượng, không có gì làm cho chướng ngại).
Năm, Sắc Cứu Cánh Thiên. Trời này đến chỗ rốt ráo vi tế của sắc và tánh của sắc vô cùng, không có giới hạn, nên gọi là Sắc Cứu Cánh Thiên.
Vì sao tại gia cư sĩ chẳng thể thâu nhận đệ tử quy y?     Đậu Hũ Non Sốt Ớt     ĐAU, BUÔNG BỎ VÀ BUÔNG XUÔI     Quán Xương Trắng – Lần 2     Ðồng Tiền Dính Máu     Vì Sao Vợ Con Của Lão Vương Gia Sau Khi Chết Bị Biến Thành Lừa?     Uổng Công Đi Và Về     Đừng Hưởng Hết Phước Báu     Vậy tâm tánh mình cần sửa không?     Nếu không có thiện tâm của Thống soái Eisenhower, lịch sử thế giới đã phải viết lại     


Pháp Ngữ
Nhất nhân truyền hư
Bách nhân truyền thật.
(Một người truyền chuyện không đâu
Trăm người truyền lại thực hầu như in.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,801 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,313 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất myanhnt.6768
Lượt truy cập 24,401,909