---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Cửu Kết
----------------------------- Từ Điển Đa Ngôn Ngữ - Cs Minh Thông -----------------------------
● Nine Bonds.
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 九結 ( A Tì Đạt Ma Tập Luận). Kết tức là cột. Vì tất cả chúng sanh, do phiền não lầm lạc này, làm nên các nghiệp mà thành khổ đau trói buộc trôi nổi trong ba cõi, không thể xa lìa, nên gọi là cột.
Một, Ái Kết. Vì các chúng sanh bị tham lam, ái nhiễm, làm nhiều việt chẳng lành; nên bị khổ sống, chết ở đời sau vây hảm, trôi nổi trong ba cõi, không thể xa lìa. Đó gọi là yêu thương cột chặt.
Hai, Khuể Kết. Vì các chúng sanh bị sân hận, làm nhiều việc ác; nên bị khổ sống, chết ở đời sau vây hảm, trôi nổi trong ba cõi, không thể xa lìa. Đó gọi là nóng giận cột chặt.
Ba, Mạn Kết. Vì các chúng sanh bị kiêu ngạo (mạn), quá mạn, mạn quá mạn, ngã mạn, tăng thượng mạn, hạ liệt mạn, tà mạn, làm nhiều việc ác; nên bị khổ sống, chết ở đời sau vây hảm, trôi nổi trong ba cõi, không thể xa lìa. Đó gọi là kiêu ngạo cột chặt.
(Mạn là cùng loại kiêu căng. Quá Mạn là tương tợ nhau mà cho mình hơn. Mạn Quá Mạn là kẻ kia vốn hơn mình mà cố cho mình hơn. Ngã Mạn là ỷ minh hơn xem thường người. Tăng Thượng Mạn là pháp chưa chứng được mà cho mình chứng được. Hạ liệt mạn là mình vốn không có khả năng mà lại khoe khoang. Tà Mạn là chấp chặt những hiểu biết sai trái, khinh hường, kiêu ngạo với người khác).
Bốn, Vô Minh Kết. Vì các chúng sanh bị Vô Minh che lấp, đối với Khổ Đế, Tập Đế không thể hiểu nổi, làm nhiều việc ác; nên bị khổ sống, chết đời sau vây hảm, trôi nổi trong ba cõi, không thể xa lìa. Đó gọi là Vô Minh cột chặt.
Năm, Kiến Kết. Vì các chúng sanh bị Thân Kiến, Biên Kiến, Tà Kiến khởi lên sai lầm, chấp trước, làm nhiều việc ác; nên bị khổ sống, chết đời sau vây hảm, trôi lăn trong ba cõi, không thể ra khỏi. Đó gọi là kiến cột chặt.
(Thân Kiến là ở trong thân năm ấm, cố dựng lên chủ tể rồi cho đó là ngã (ta) và dính chặt lấy. Biên Kiến là với những gì thấy trong thân cho là chết rồi hết hay chết rồi còn mãi. Chấp như vậy gọi là chấp một bên. Tà Kiến là chấp có, chấp không hoặc không tin nhân quả).
Sáu, Thủ Kết. Thủ tức là giữ lấy. Vì các chúng sanh, đối với Kiến Thủ, giới thủ sai lầm chấp trước, làm nhiều việc ác; nên bị khổ sống, chết ở đời sau vây hảm, trôi lăn trong ba cõi, không thể ra khỏi. Đó gọi là thủ cột chặt.
(Kiến Thủ là Thân Kiến, Biên Kiến, Tà Kiến. Ngoại đạo vướng mắc các Tà Kiến này cho là chánh kiến. Giới Thủ là ngoại đạo lầm cho rằng thân này từ trâu, cho đời trước đến đầu thai, nên ăn cỏ, đồ dơ bẩn; cứ như thế mà lầm cho đó là giữ giới).
Bảy, Nghi Kết. Vì các chúng sanh, đối với Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng, sanh tâm nghi ngờ lầm lạc, không tu hạnh chân chánh, làm nhiều việc ác; nên bị khổ sống, chết ở đời sau vây hảm, trôi lăn trong ba cõi, không thể ra khỏi. Đó gọi là nghi cột chặt.
Tám, Tật Kết. Vì các chúng sanh ham mê lợi dưỡng, thấy người khác giàu sang, tâm nổi lên ganh ghét, làm nhiều việc ác; nên bị khổ sống, chết ở đời sau vây hảm, trôi lăn trong ba cõi, không thể ra khỏi. Đó gọi là Tật Kết.
Chín, Xan Kết. Vì các chúng sanh ham mê lợi dưỡng, với cuộc sống đầy đủ, sung túc mà tâm keo kiệt, không hề Bố Thí, lại làm nhiều việc ác; nên bị khổ sống, chết ở đời sau vây hảm, trôi lăn trong ba cõi, không thể ra khỏi. Đó gọi là Xan Kết.
Cúng Giỗ Giản Đơn     Phản Ứng     Công Cha Như Núi Thái Sơn     Triết Lý     Trưởng Lão Ni Sanghamitta     Tái Sinh Và Biến Đổi     Tam Tịnh Nhục     Mơ Mộng     Tám Ngọn Gió Đời     Số Phận     


Pháp Ngữ
Đêm nằm niệm Phật Thích Ca
Cầu cho cha mẹ kết hoa liên đài
Về cảnh Phật thấy hoa khai
Trầm luân chấm dứt, đáo lai niết bàn


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,578 pháp âm và 6,138 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,436 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 264, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,254 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Hoangha
Lượt truy cập 12,449,738