---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tam Chủng Huân Tập
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 三種熏習 (Hoa Nghiêm Khổng Mục)
Huân là xông, ướp- tập tành nhiều lần thành thói quen. Thức thứ tám huân tập là Vô Minh nhiễm ô, tức là từ chân khởi lên vọng.
Một, Danh Ngôn Huân Tập. Danh là tên và chữ (danh từ và chữ viết). Ngôn là nói năng (ngôn thuyết). Đây là thức phân biệt danh tự và ngôn thuyết. Đó là thức thứ sáu: Ý Thức. Do thức thứ bảy truyền đạt những huân tập của thức thứ
Tám, nên có được tướng phần nhiễm ô. Vì vậy gọi là Danh Ngôn Huân Tập.
Hai, Sắc Thức Huân Tập. Sắc là đối tượng của mắt. Vì có sắc này mới sanh ra Nhãn Thức, gọi là sắc thức. Từ sự phân biệt này, tức là Ý Thức thứ
Sáu, đều do sự truyền đạt của thức thứ bày và sự huân tập Chủng Tử của thức thứ tám mà thành được tướng phần nhiễm ô, Vì vậy gọi là Sắc Thức Huân Tập.
Ba, Phiền Não Huân Tập. Phiền não là tham, sân v. v… Những phiền não này do thức thứ sáu khởi lên, cũng do thức thứ bảy truyền đạt những Chủng Tử huân tập của thức thứ tám mà thành được tướng phần ô nhiễm. Vì vậy gọi là Phiền Não Huân Tập.
Thế nào là giữ giới?     Tự mình cầu siêu cho mình như thế nào?     SẮC ĐẸP KHUYNH THÀNH RỒI CŨNG LỤI TÀN     Y Phục Phù Hợp Là Có Văn Hóa     Không có thiết lập bàn thờ Phật có tụng kinh được không?     Hỏi. Flaxseed là gì? Có lợi ích như thế nào cho sức khỏe?     Người ta mất rồi, linh hồn từ chỗ nào vãng sanh?     Đậu Hũ Nhồi Ngó Sen     Kèn Sừng Ốc     Tự lực và tha lực ý nghĩa như thế nào ?     


Pháp Ngữ
Mọi sinh vật vốn "vô thường"
Trí người nếu hiểu tận tường như trên
Thoát ly ngay mọi não phiền
Theo đường thanh tịnh vào miền sạch trong.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,925 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,332 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Minh Đức Phạm
Lượt truy cập 36,573,121