---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tứ Phược
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● Cũng gọi là Tứ Kết 四縛 (Tỳ Bà Sa Luận)
Phược là trói buộc, cũng có nghĩa liên tục. Chúng sanh do ái dục trói buộc, trôi nổi trong sống, chết, liên tục không dứt, nên gọi là bốn trói buộc.
Một, Dục Ái Thân Phược. Chúng sanh ở Dục Giới, đối với năm dục luôn ưa rhích, sanh tâm tham đắm, nổi lên các hành động mê lầm, trói buộc mình, không thể giải thoát, nên gọi là ái dục trói buộc thân.
Hai, Sân Nhuế Thân Phược. Chúng sanh ở Dục Giới, đối những cảnh năm dục trái ý, sanh tâm nóng giận, nổi lên các nghiệp mê lầm, trói buộc thân mình, không thể giải thoát, nên gọi là giận dữ trói buộc thân mình.
Ba, Giới Đạo Thân Phược. Giới đạo cũng gọi là giới thủ, vốn không phải là giới mà cưỡng cho là giới, gọi là giới đạo, lại chọn lựa để tiến hành, nên còn gọi là giới thủ. Đó chính là các giới của ngoại đạo. Do tà giới này mà mê lầm và nghiệp tăng trưởng, trói buộc mình, không được giải thoát, nên gọi là giới đạo thân phược.
Bốn, Ngã Kiến Thân Phược. Ngã Kiến tức là ngã thủ. Đối với pháp không phải là Niết Bàn, tự mình phân biệt sai lầm, cho là Niết Bàn, sanh tâm giữ lấy, gọi là Kiến Thủ. Do Ngã Kiến này tăng trưởng hoặc nghiệp, trói buộc mình không được giải thoát, nên gọi là Ngã Kiến trói buộc.
Chân Lý Là Cái Gì Mà Bạn Chứng Nghiệm Được Là Thật     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Ruồi, Kiến Cùng Đòi Mạng     Thế nào là tông chỉ Tịnh độ?     Tâm ấn là cái gì? Và truyền tâm ấn là thế nào?     Giỏ Rác – Đi Sai Đường – Đường Ra Phố     Ngồi thiền là nghĩ đến công án phải không?     Củ Sen Xào Tương Ớt     Cao Tăng Dị Truyện – Tổ thứ 28 Tôn Giả Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma)     Không Màng Quyền Vị Công Danh     Đậu Hũ Gói Hũ Ky Kho Nước Dừa     


Pháp Ngữ
Như trái bầu mùa thu,
Bị vất bỏ quăng đi,
Nhóm xương trắng bồ câu,
Thấy chúng còn vui gì?


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,839 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,317 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất haimen
Lượt truy cập 25,456,483