---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Lục Thô Tướng
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 六粗相 (Khởi Tín Luận)
Lục Thô là do ba tế nghiệp, chuyển, hiện mà sanh ra, nên gọi là sáu thô. (Ba tế là ba tướng mới vừa phát khởi trong thức thứ tám. Vì chúng quá nhỏ bé, nên gọi là ba tế) Một, Trí tướng. Vì nương vào tướng của cảnh giới thứ ba trong ba tế, không biết rằng biểu hiện đó là của tự tâm, mà sai lầm khởi lên phân Biệt Tướng nhiễm, tịnh. Đối với cảnh tịnh thì yêu; đối với cảnh nhiễm thì không yêu; đó gọi là trí tướng.
(Cảnh Giới Tướng tức là hiện tướng trong ba tế).
Hai, Tương Tục Tướng. Vì nương vào phân biệt của trí tướng ở trước, đối cảnh yêu thì vui, đối với cảnh không yêu thì khổ. Từ đó niệm niệm nổi lên trong giác tâm liên tục; đó gọi là Tương Tục Tướng.
Ba, Chấp Thủ Tướng. Vì nương vào Tương Tục Tướng ở trước, mà duyên vào các cảnh khổ, vui của niệm, nên tâm nổi lên đắm nhiễm; đó gọi là Chấp Thủ Tướng.
Bốn, Kế Danh Tự Tướng. Vì nương vào vọng chấp ở trước mà phân Biệt Tướng ngôn ngữ giả danh; đó gọi là kế danh tự tướng.
(Giả danh là cái danh hời vay mượn. vì nương vào Chấp Thủ Tướng ở trước, lập nên giả danh là bước tiếp theo. Bốn tướng đã nói là nói về khởi hoặc; sự sai lầm nổi lên).
Năm, Khởi Nghiệp Tướng. Vì nương vào danh tự ở trước, giữ lấy nên sanh ra vướng mắc, rồi tạo ra vô số nghiệp; đó gọi là Khởi Nghiệp Tướng.
Sáu, Nghiệp Hệ Khổ Tướng. Khổ là cái khổ của sống và chết. vì bị nghiệp trói buộc, nên có cái khổ bức bách của sống và chết; không được tự tại; đó gọi là Nghiệp Hệ Khổ Tướng.
Mơ Gặp Người Thân     Gỏi Bắp Cải Rau Bạc Hà Chay     Mục-Kiền-Liên Khước Từ Phụ Nữ     THƯỢNG ĐẾ BAN TÌNH THƯƠNG RẤT CÔNG BẰNG     Dễ Mà Khó     Mì Căn Chiên Lá Lốt     Giới hạn giữa thông minh và trí huệ là như thế nào?     Phép Lạ     Tùy Duyên Chuyển Hóa     CÁCH TỔ CHỨC SINH HOẠT TRONG NGÔI CHÙA KHMER CÓ KHÁC GÌ SO VỚI NGÔI CHÙA VIỆT?     


Pháp Ngữ
Ðừng làm thiên hạ chau mày,
Thì thiên hạ chẳng có ai căm hờn.
Mầy hại người, tưởng mầy hơn,
Người ta hại lại, mầy còn nói chi?


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,925 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,332 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Minh Đức Phạm
Lượt truy cập 36,609,517