---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Nhị Thập Bát Túc
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 二十八宿 (Pháp Uyển Châu Lâm)
Kinh Đại Tập nói: Phật bảo chúa của thế giới Ta bà là Đại Phạm Thiên Vương bằng những lời sau: quá khứ, vì sao thiên tiên Bố Thí mặt trời, mặt trăng, tinh tú giúp đỡ bảo vệ quốc gia, nuôi dưỡng chúng sang? Đại Phạm Thiên Vương bạch Phật rằng: quá khứ thiên tiên phân bố, đặt để các tinh tú, mặt trời, mặt trăng ở trong bốn phương, mỗi thứ đều có sở hữu chủ. Như Dác tú là chủ của chim; Cang tú là chủ của người xuất gia cầu thành đạo. Lúc bấy giờ, Phật bảo Phạm Vương rằng ta cũng sai khiến mặt trời, mặt trăng, các tinh tú giữ gìn, giúp đỡ quốc gia, dưỡng dục chúng sanh. Các ông tuyên bố để những người kia biết như ta đã phân chia quốc gia, chúng sanh. Mỗi thứ tùy theo phận sự mà được giúp đỡ, dưỡng dục, nên nói là haitám vì sao có sự tùy thuộc không giống nhau. Mỗi thứ đều có oai linh giúp đỡ.
Một, Đông Phương Thất Tú. Giác tú chủ các loài chim; Cang tú trông coi các người xuất gia cầu thánh đạo; Đê tú trông coi sông ngòi và chúng sanh; Phòng tứ trông coi xe cộ tìm lợi; Tâm tú trông coi nữ giới; Vỹ tú trông coi bãi bồi ven sông; Cơ tú trông coi thợ gốm.
Hai, Nam Phương Thất Tú. Tỉnh tú trông coi thợ vàng; Quỷ tú trông coi quốc vương, đại thần; Liễu tú trông coi núi tuyết, rồng; Tinh tú trông coi người giàu có; Trương tú trông coi trộm cắp; Dực tú trông coi người cao sang; Chẩn tú trông coi Tu la trá quốc.
Ba, Tây Phương Thất Tú. Khuê tú trông coi người đi thuyền; Lâu tú trông coi người buôn bán; Vị tú trông coi nước Bà lâu ca; Mão tú trông coi trâu nước; Tất tú trông coi tất cả chúng sanh; Tuy tú trông coi Tỳ đề ha quốc; Tham tú trông coi Sát lợi.
(Tiếng Phạn là Sát Lợi, nói đủ là Sát Đế Lợi, tiếng Hoa là Điền Chủ, tức giai cấp vua chúa).
Bốn, Bắc Phương Thất Tú. Đẩu tú trông coi nước Kiêu Bộ Sa; Ngưu tú trông coi Sát Lợi và nước An Đa Bát Kiệt Na; Nữ tú trông coi nước Ương Già Ma Già Đà; Hư tú trông coi nước Na Giá La; Nguy tú trông coi nước Hoa Quang; Thất tú trông coi nước Càn Đà La, Du Lư Na và các loài rồng, rắn và bò sát; Bích tú trông coi Càn Thát Bà giỏi về nhạc.
(Tiếng Phạn là Càn Thát Bà, tiếng Hoa là Hương âm, tức là nhạc thần của Đế Thích).
Thế nào là nổi nghi tình?     Khoan Vội Ly Hôn     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Cầu Có Con ( P.2 )     Câu thoại đầu cũng vọng niệm?     Chuyển Hóa Mặc Cảm Tự Ti     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Cầu Có Con ( P.1 )     Quá khứ, hiện tại, vị lai tâm?     Hôn Nhân Phải Do Mình Tự Quyết     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Cầu Công Danh ( P.3 )     Theo thiền Tổ sư, khi kiến tánh đã được chứng quả ở trình độ nào?     Pháp Ngữ
Một đêm địa ngục, tử sinh đã trải muôn lần,
Một sáng khổ đau, nhân gian đã qua trăm tuổi


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 75,630 pháp âm và 6,950 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,405 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 273, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,266 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Nhanqua51
Lượt truy cập 14,905,122