---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tam Chướng
----------------------------- Từ Điển Đa Ngôn Ngữ - Cs Minh Thông -----------------------------
● Triny-āvaraṇani (S), Tayokincana (P).
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 三障 (Niết Bàn Kinh)
Chướng là ngăn che. Chúng sanh bị hoặc nghiệp ngăn che, không thấy Chánh Đạo, tâm lành không thể sanh khởi, nên gọi là chướng.
Một, Phiền Não Chướng. Mê mờ, rối rắm đối với chánh pháp; buồn bực, rối Loạn Tâm thần nên gọi là phiền nào. Các hoặc tham dục, sân nhuế, ngu si v. v. . . ngăn che Chánh Đạo. Đó gọi là Phiền Não Chướng.
Hai, Nghiệp Chướng. Nghiệp tức là tạo tác. Do tham, sân, si khởi lên thân, miệng, ý; tạo ra năm nghiệp Vô Gián cực ác, ngăn che Chánh Đạo. Đó gọi là Nghiệp Chướng.
( năm Vô Gián Nghiệp là giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, làm thân Phật chảy máu; phá hoà hợp tăng).
Ba, Báo Chướng. Báo tức là quả báo. Do phiền não hoặc nghiệp sanh vào Địa Ngục, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, vì vậy ngăn che Chánh Đạo. Đó là Báo Chướng.
● 三障(Hoa Nghiêm Khổng Mục)
Một, Bì Phiền Não Chướng. Tức là Tư Hoặc trong tam giới. Các phiền não tham, sân, si v. v… đối với sáu trần mà khởi lên, như da ở ngoài thân, nên gọi là Bì Phiền Não Chướng. (Tư Hoặc là đối với tất cả pháp khởi tâm tham ái)
Hai, Nhục Phiền Não Chướng. Là Kiến Hoặc trong tam giới. Các kiến thức đoạn, thường, hữu, vô đều thuộc tâm phân biệt, như thịt ở trong da, nên gọi là Nhục Phiền Não Chướng.
Ba, Tâm Phiền Não Chướng. Tức là căn bổn Vô Minh Hoặc. Vô Minh hoặc này do mê mờ chân như, chạy theo vọng mà khởi lên, nên gọi là Tâm Phiền Não Chướng.
Bao Tử Chay Cuốn Rau Củ     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1) – Watchful     Phát Nguyện Vãng Sinh Của Bồ Tát Văn Thù     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Đạo Thọ     Bài Học Từ Cây Cối     XIN CHO BIẾT VỀ CÁC DÒNG PHÁI PHẬT GIÁO ĐÃ LƯU HÀNH Ở ĐẤT GIA ĐỊNH     Bồ-Tát Không Giúp Gánh Nghiệp Cho Người Khác     Bề Ngoài     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Ăn Thịt Trâu, Thịt Chó ( P.3 )     Sự khác biệt giữa trí thức và trí tuệ ?     


Pháp Ngữ
Chớ lấy gông vàng cùm cổ
Ðừng dùng vòng ngọc trói thân


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,894 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,324 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất mailam20
Lượt truy cập 28,582,051