---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thất Tri
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● Cũng gọi là Đại Thừa thất trượng phu 七知 (Niết Bàn Kinh)
Thất tri là vì Phật, ở trên hội Niết Bàn bảo các Bồ Tát, đối với Đại Thừa, biết bảy pháp lành, gọi là Phạm Hạnh đầy đủ.
Một, Tri Pháp. Tri Pháp là biết 12 bộ kinh nói về các pháp.
(12 bộ kinh là Khế Kinh; Trùng Tụng; Phúng Tụng; Nhân Duyên; Bổn Sự; Bổn Sanh; Hy Hữu; Thí Dụ; Luận Nghị; Tự Thuyết; Phương Quảng; Thọ Ký)
Hai, Tri Nghĩa. Tri Nghĩa là biết nghĩa lý được chuyên chở bằng văn tự, ngôn ngữ trong 12 bộ kinh.
Ba, Tri Thời. Tri Thời là biết rõ khi nào có thể tu tịch tĩnh; có thể tu Tinh Tấn; có thể tu xả định; có thể cúng dường Phật; có thể cúng dường thầy; có thể tu Bố Thí, Nhẫn Nhục cho đến Bát Nhã.
Bốn, Tri Túc. Tri Túc là thường biết dừng, biết đủ về ăn uống, y phục, thuốc thang, đi lại, ngồi nằm, ngủ thức, nói năng im lặng…
Năm, Tri Tự. Tri Tự là biết rõ mình có đức tin như thế, giữ giới như thế, học lực như thế, xả bỏ như thế, trí huệ như thế, chánh niệm như thế, làm lành như thế.
Sáu, Tri Chúng. Tri Chúng là biết rõ chúng Sát Lợi, bà là môn, cư sĩ, Sa Môn và phải biết đi, đứng thuyết pháp, hỏi đáp như thế nào. (Tiếng Phạn là Sát Lợi, nói đủ là Sát Đế Lợi, tiếng Hoa là điền chủ thuộc vương gia).
Bảy, Tri Nhân Tôn Ty. Người có hai loại: loại một có đức tin; loại hai không có đức tin. Loại có đức tin là người lành,biết họ là người đáng tôn trọng. Loại không có đức tin là người ác, biết họ là người thấp hèn. Giống như bậc Nhị Thừa, chỉ có thể tự độ, không thể độ người; biết Nhị Thừa là thấp kém. Nếu là bậc Bồ Tát, không mong độ mình, chỉ muốn độ người và còn dùng tâm từ bi đem đến lợi ích, an vui cho tất cả chúng sanh, thì phải biết tôn trọng hàng Bồ Tát.
Nên Dùng Thuốc “Chay”     Gõ Cửa Thiền – Con Dân Của Ngài     Người tu Tịnh Độ thì cầu về Tây Phương, còn người tu Tổ Sư thiền thì như thế nào?     Một Ông Phật     Tu Tịnh Độ Cũng Có Năm Bảy Đường     Gõ Cửa Thiền – Chinh Phục Bóng Ma     Đường Bùn Lầy     Phật Thích Ca(Phim Phật Giáo)     Xuân Hạ Thu Đông… rồi lại Xuân     Phước Báo Thông Minh     Tu sĩ: HT.Tịnh Không
Thể loại: Vô Lượng Thọ


[-] Dấu mục nghe pháp âm     [x] Tắt mục nghe pháp âm


Pháp Ngữ
Tuyết rơi trước cửa chưa từng quét.
Lại lo sương phủ mái nhà người


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 75,139 pháp âm và 6,774 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,283 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 272, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,263 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất mapp1991
Lượt truy cập 14,132,356