---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tam Phước
----------------------------- Phật Học Danh Số - Như Thọ - Nguyên Liên -----------------------------
● Tam phước là ba món phước gồm : Thế phước, giới phước và Hạnh phước, Hành giả muốn vãng sanh Tịnh Độ cần phải tu tập ba món phước này. Đây cũng là chánh nhân Tịnh Độ của ba đời chư Phật.
1. Thế phước : Còn gọi là thế thiện, tức các phước lành xưa nay tồn tại của thế tục như hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính sư trưởng, từ tâm không sát hại chúng sanh, tu tập mười điều lành.
2. Giới phước : Còn gọi là giới thiện, tức giới pháp do đức phật xuất hiện tuyên thuyết, gồm tam qui ngũ giới.....cho đến các cụ túc giới, bất luận chúng sanh nào từ nhơn, Thiên, Thanh Văn, Bồ Tát.... đều thọ trì, trong ấy hoặc thọ trì đầy đủ, hoặc không đầy đủ, hoặc giữ gìn đầy đủ, hoặc không giữ gìn đầy đủ, đều đem hồi hướng tất quyết được vãng sanh.
3. Hành phước : Còn gọi là hành thiện, vì người khác mà khởi tâm đại bi, tự mình tu giáo hóa người cùng tu, khiến cả hai đều có đủ căn lành, như phát Bồ Đề tâm tin sâu lý nhân quả, đọc tụng Kinh điển Đại Thừa, khai mở trí huệ chán khổ sanh tử vui câu Niết Bàn.
Đậu Xanh Xào Nấm     Nhận Thức Không Phải Là Sự Thật. Chúng Chỉ Là Những Nhận Thức     Có nghi tình thì vọng tưởng lặng mất?     Đừng Hưởng Hết Phước Báu     Cảnh tương lai hiện giờ ở đâu?     Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh Sách­ Năm 2023     Vì tánh nóng nảy nên mất hạnh phúc trong gia đình .Có cách nào làm cho con giảm bớt được tội lỗi nầy không?     Hỏi Xin cho biết loại thực phẩm rau đậu nào có nhiều calcium và iron nhất.     Cuồng tâm ngưng nghỉ, ngưng nghỉ tức Bồ đề?     Những câu chuyện về hôn nhân của người xưa     


Pháp Ngữ
Tinh cần nâng đạo nghiệp
Giải đãi hại thân tâm


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,922 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,332 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Minh Đức Phạm
Lượt truy cập 35,809,282