---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tinh Tấn Thập Chủng Lợi Ích
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 精進十種利益 (Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh)
Người tu Bồ Tát Hạnh, đối với các Phạm Hạnh, luôn luôn siêng năng tu hành, không lười biếng, nên có mười thứ lợi ích.
Một, Tha Bất Chiết Phục. Vì Bồ Tát chuyên tu trí huệ thâm sâu, hạnh nghiệp thành tựu, nên không bị tất cả tà luận sai lầm khuất phục.
Hai, Đắc Phật Sở Nhiếp. Vì Bồ Tát, đối với các Tịnh Hạnh, siêng năng không lười biếng thì được chư Phật ấn chứng, nhiếp thọ.
Ba, Vị Phi Thiên Hộ. Vì Bồ Tát, đối với các Tịnh Hạnh, siêng năng, không lời biếng nên bất cứ lúc nào và ở đâu đều được quỷ thần giúp đở, bảo vệ.
Bốn, Văn Pháp Bất Vong. Vì Bồ Tát đối với các Tịnh Hạnh, siêng năng không lười biếng nên pháp đã được nghe luôn luôn ghi nhớ không sao quên mất.
Năm, Vị Văn Năng Văn. Vì Bồ Tát, đối với các Tịnh Hạnh, dũng mãnh, Tinh Tấn, có tâm ưa thích các pháp không sanh chán nản, nên trước kia những pháp nào chưa nghe thì nay được nghe đầy đủ.
Sáu, Tăng Trưởng Biện Tài. Vì Bồ Tát, đối với các Tịnh Hạnh, siêng năng không lười nên thông hiểu ý nghĩa của các pháp, biện tài tăng trưởng, giải đáp mọi nghi vấn đều không nghi ngờ, trở ngại.
Bảy, Đắc Tam Muội Tánh. Tiếng Phạn là Tam Muội, tiếng Hoa là Chánh Định. Vì Bồ Tát đối với các Phạm Hạnh siêng năng không lười nên thân tâm vắng lặng, định tánh hiện ra trước mắt, không bị tướng thế gian làm thay đổi.
Tám, Thiểu Bệnh Thiểu Não. Vì Bồ Tát, tuy ngày đêm không ngưng nghỉ mà luôn điều tiết thân tâm nên luôn được nhẹ nhàng, an ổn, ít bệnh ít buồn lo.
Chín, Đắc Thực Năng Tiêu. Vì Bồ Tát, đối với các Phạm Hạnh, siêng năng, không lười và đối với việc ăn uống không điều độ nhưng khi đã ăn rồi đều tiêu hóa hết, không bị bội thực.
Mười, Như Ưu Bát La. Tiếng Phạn là Ưu Bát La, tiếng Hoa là Thanh Liên Hoa. Hoa này mọc lên từ bùn mà không dính dơ bẩn. Người đời thấy vậy, cho là điều ít có. Vì Bồ Tát, đối với các Phạm Hạnh, siêng năng, không lười, tuy ở trong sanh Tử Mà không bị phiền não ô nhiễm, giống như hoa sen ấy, người nào thấy được cũng cho là việc ít có.
Trước Lo Báo Hiếu Sau Mới Xuất Gia     Tụng Kinh Thế Nào Để Cầu An?     Nghề Nào Nghiệp Nấy     Phật Tử Không Chỉ Là Cư Sĩ     Thầy Giáo Ðạo     Trung ấm chết 7 lần giống nhau không?     Tùy Duyên Làm Phước     Thầy nói ngộ hay đệ tử nói ngộ?     Vì Hoàn Cảnh Không Nuôi Con Có Vô Trách Nhiệm?     Chú Vượn Tinh Khôn     


Pháp Ngữ
Ai rời bỏ uế trược,
Giới luật khéo nghiêm trì,
Tự chế, sống chơn thực,
Thật xứng áo cà sa.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,537 pháp âm và 6,978 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,510 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,277 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Tontu 100
Lượt truy cập 17,125,640