---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bát Phần Phân Như Lai Xá Lợi
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 八分分如來舍利 (Niết Bàn Kinh Luận Phần)
Đức Thích Ca, sau khi trà tì ở thành Câu Thi Na, thì các nước đem binh đến để giành xá lợi. Lúc ấy, có người Bà La Môn để chấm dứt việc tranh giành ấy và phân xá lợi Phật làm tám phần cho tám nước xây tháp cúng dường.
(Tiếng Phạn là trà tì, tiếng Hoa là phần thiêu. Tiếng Phạn là Xá lợi, tiếng Hoa là Cốt thân.
Một, Câu Thi Thành. Các lực sĩ ở thành Câu Thi nhận một phần xá lợi, đó là nước ở chính giữa, để xây tháp cúng dường.
Hai, Ba Kiên La Bà Quốc. Lực sĩ của nước nầy nhận một phần xá lợi, đem về nước dựng tháp cúng dường xá lợi Phật.
Ba, Sư Già Na Bà Quốc. Chúng Câu Lâu La của nước này nhận một phần xá lợi, đem về nước dựng tháp cúng dường.
Bốn, A Lặc Già Quốc. Các vị Sát Đế Lợi của nước này nhận một phần xá lợi, đem về nước xây tháp cúng dường. (Tiếng Phạn là Sát Đế Lợi, tiếng Hoa là Điền Chủ).
Năm, Tỳ Nậu Quốc. Các vị Bà La Môn của nước Tỳ Nậu nhận một phần xá lợi, đem về nước xây tháp cúng dường.
Sáu, Tỳ Ly Quốc. Các Lê Xa của nước Tỳ Ly nhận một phần xá lợi, đem về nước xây tháp cúng dường.
Bảy, Già La Ca La Quốc. Các vị Thích tử của nước này nhận một phần xá lợi, đem về nước xây tháp cúng dường.
Tám, Ma Già Đà Quốc. Vua A Xà Thế nhận một phần xá lợi, đem về nước xây tháp cúng dường. (Tiếng Phạn là Ma Già Đà, tiếng Hoa là Thiện Thắng. Tiếng Phạn là A Xà Thế, tiếng Hoa là Vị Sanh Oán).
Canh Cà Tím Nướng Và Hoa Lily     Thường chiêm bao thấy người thân, không biết có siêu hay không?     Chè Bí Đỏ Hạt Sen     Bánh Tằm Bì Chay     Tham Tổ sư thiền rất giản dị làm sao thành Phật được?     Có ý muốn hiến bộ phận trong thân thể cho người, xin hỏi sẽ ảnh hưởng đến sự vãng sanh không?     Thế nào là nghĩa ba câu?     Trung Gian – Lệ Thuộc     ĐẠI SƯ TỊNH QUÁN VÀ SÁM CHỦ TỪ VÂN VÃNG SANH     Vì Sao Nên Ngừng Giết Hại     Tu sĩ: SB.Hải Triều Âm
Thể loại: Lăng Nghiêm


[-] Dấu mục nghe pháp âm     [x] Tắt mục nghe pháp âm

Pháp Ngữ
Ai cầu hạnh phúc cho mình
Không dùng dao gậy gian manh hại người
Không gây tổn hại cho đời,
Kiếp sau mình sẽ an vui vô cùng.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,925 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,332 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Minh Đức Phạm
Lượt truy cập 36,554,802