---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thập Nhị Quang
----------------------------- Pháp Số Căn Bản - Cs Hạnh Cơ -----------------------------
● 12 Đức Sáng. Ánh sáng của Đức Phật A Di Đà được xưng tán có 12 đức tính:
1. Vô Lượng Quang: ánh sáng của Đức Phật A Di Đà thật bao la, không thể lường được.
2. Vô Biên Quang: ánh sáng của Đức Phật A Di Đà chiếu tỏa cùng khắp, tất cả chúng sinh dù có duyên hay không có duyên, đều được soi tỏ.
3. Vô Ngại Quang: bất cứ người nào hay sự vật gì cũng không thể gây chướng ngại được ánh sáng của Phật.
4. Vô Đối Quang: ánh sáng của chư vị đại Bồ Tát cũng không bì kịp.
5. Diệm Vương Quang: ánh sáng của Phật rực rỡ không có gì sánh bằng.
6. Thanh Tịnh Quang: ánh sáng của Phật do từ Thiện căn không tham dục mà phát sinh, có năng lực diệt trừ tâm tham dục của chúng sinh.
7. Hoan Hỉ Quang: ánh sáng của Phật do từ Thiện không sân hận mà phát sinh, có năng lực diệt trừ Tâm Sân hận của chúng sinh.
8. Trí Tuệ Quang: ánh sáng của Phật do từ Thiện căn không si mê mà phát sinh, có năng lực diệt trừ tâm ngu si của chúng sinh.
9. Bất Đoạn Quang: ánh sáng của Phật chiếu soi thường hằng không dứt.
10. Nan Tư Quang: hàng Nhị-thừa không thể suy lường cùng tận ánh sáng của Phật.
11. Vô Xưng Quang: các hàng Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát không thể xưng tán cùng tận ánh sáng của Phật.
12. Siêu Nhật Nguyệt Quang: ánh sáng của Phật chiếu soi suốt cả ngày đêm, vượt quá ánh sáng mặt trời mặt trăng; nếu ai gặp được ánh sáng ấy thì thân tâm nhu hòa, vui vẻ, phát khởi tâm lành; nếu chúng sinh ở nơi địa ngục mà gặp được ánh sáng ấy thì sự thọ khổ ngưng lại, không còn chịu đau khổ tiếp tục, cho đến khi mạng chung liền được giải thoát.
12 đức tính của ánh sáng được xưng tán ở trên cũng là 12 danh hiệu của Đức Phật A Di Đà: Vô Lượng Quang Phật; Vô Biên Quang Phật; Vô Ngại Quang Phật; Vô Đối Quang Phật; Diệm Vương Quang Phật; Thanh Tịnh Quang Phật; Hoan Hỉ Quang Phật; Trí Tuệ Quang Phật; Vô Xưng Quang Phật; Bất Đoạn Quang Phật; Nan Tư Quang Phật; Vô Xưng Quang Phật; và Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật.
Bất Niệm Tự Niệm     Tụng Kinh Tại Nhà     Phàm Tâm Không Bỏ, Sao Có Thể Thành Phật?     Hiểu Để Giữ Giới Tốt Hơn     A Tu La ở giữa loài người và súc sanh thì là vật gì vậy?     Gõ Cửa Thiền – Ngủ Ngày     THAY MŨI CHO VỢ     Ăn Chay Không Bằng Tu Tâm Tính     Món Xào Thanh Bạch     Canh Bí Đỏ     


Pháp Ngữ
Ai mà không thích kết thân
Với người thế tục hay hàng xuất gia
Lang thang đơn độc, không nhà
Không còn ham muốn thiết tha dục tình
Bà La Môn thật xứng danh.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,912 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,328 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Nguyễn Huơng Yên
Lượt truy cập 30,196,529