---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bát Đại Linh Tháp
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 八大靈塔 (Bát Đại Linh Tháp Kinh)
Linh tháp của Phật có tám.
Kinh nói: Nếu người phát khởi Tín Tâm to lớn, xây dựng tháp, miếu, đúng mực cúng dường, thì được lợi ích rất nhiều, được quả báo lớn, tiếng tăm vang lừng, ai cũng khen ngợi. Người này khi chết thì được sanh lên trời. Nhưng xá lợi của Phật, ở cõi người và trên cõi trời, xây tháp rất nhiều. Kinh này còn ghi những tháp được xây dựng ấy là những nơi Phật đã giáng sanh.
Một, Ca Tỳ La Thành Long Di Nễ Viên. Tiếng Phạn là Ca Tỳ La, tiếng Hoa là Hoàng Sắc. Tiếng Phạn là Long di nễ, còn gọi là Lâm tì ni, tiếng Hoa là Giải Thoát Xứ. Phật giáng sinh ở vườn này, thì phải xây tháp để biểu tượng di tích linh thiêng.
Hai, Ma Già Đà Viên Ni Liên Hà Viên. Tiếng Phạn là là Ma Già Đà, tiếng Hoa là Thiện Thắng. Phật ngồi dưới cây Bồ Đề, bên bờ sông này mà thành chánh giác, nên xây tháp ở đây cúng dường.
Ba, Ba La Nại Thành. Tiếng Phạn là Ba La Nại, tiếng Hoa là Lộc Uyển. Phật, vì Thinh Văn, Duyên Giác, nói pháp Tứ Đế, nên xây tháp cúng dường.
Bốn, Xá Vệ Quốc Kỳ Đà Viên. Tiếng Phạn là Xá Vệ , tiếng Hoa là Phong Đức. Tiếng Phạn là Kỳ Đà, tiếng Hoa là Chiến Thắng. Phật nói pháp độ chúng sanh ở tại vườn này, nên xây tháp để cúng dường.
Năm, Khúc Nữ Thành. Ngày xưa, ở thành này có tiên nhân tên là Đại Thọ nguyền rủa chín chín cô gái bằng một yêu khúc, nên gọi là khúc nữ. Phật nói pháp từ trời Đao Lợi, giáng xuống cõi này, nên xây tháp để cúng dường.
Sáu, Vương Xá Thành. Ngày xưa có 1000 vị vua đã từng ở đây, nên gọi là Vương Xá. Phật ở đây nói pháp độ chúng sanh, nên xây tháp để cùng dường.
Bảy, Quảng Nghiêm Thành. Thành này rộng rãi thanh tịnh, trang nghiêm, nên có tên là Quảng Nghiêm. Phật suy niệm về thọ lượng ở nơi này, nên xây tháp để cúng dường.
Tám, Câu Thi Na Thành. Giữa hai cây Song Thọ, ở thành Sa La, Phật đi vào Niết Bàn, nên xây tháp để cúng dường.
Sự Tích Giới Luật – 178 Pháp Ba Dật Đề ( Đơn Đề ) – Phần 25     Thờ Phật Thích Ca mà niệm Di Đà ?     Ngoài Phật giáo nguyên thủy và phát triển, sao còn gọi là Nam tông và Bắc tông?     Cải Tiến     Tiếng Động     Phật Giáo có cho rằng trẻc con có thể thành Phật|?     XIN CHO BIẾT VỀ CÁC KIỂU TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM THƯỜNG ĐẶT THỜ TRONG NGÔI CHÙA PHẬT GIÁO BẮC TÔNG Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH     Giận, ghét,… nguyên nhân từ đâu?     Duyên Xưa Nghiệp Cũ     Người Ngồi Thiền Luyện Tập Để Không Suy Tư Gì Cả     


Pháp Ngữ
Trầm luân kiếp nào tháo gỡ.
Khéo tu đoạn dứt luân hồi


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,912 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,328 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Nguyễn Huơng Yên
Lượt truy cập 30,154,865