---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tiền Tam Tam, Hậu Tam Tam
----------------------------- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội -----------------------------
● Trước ba ba, sau ba ba
----------------------------- Từ Điển Thiền Tông Hán Việt - Hân Mẫn - Thông Thiền -----------------------------
● 前 三 三、後 三 三. Trước ba ba, sau ba ba. Công án này thấy ghi trong tiết Vô Trước Văn hỷ Thiền của sách NĐHN q. 9 như sau:
“師 直 往 五 臺 山 華 嚴 寺、至 金 剛 窟 禮 謁、遇 一 老 翁 牽 牛 而 行、邀 師 入 寺。翁 呼 均 提、有 童 子 應 聲 出 迎。翁 縱 牛、引 師 陞 堂。堂 宇 皆 耀 金 色、翁 踞 床 指 繡 墩 命 坐。翁 曰:「近 自 何 來 ?」 師 曰:「南 方。」 翁 曰:「南 方 佛 法 如 何 住 持?」 師 曰:「末 法 比 丘、少 奉 戒 律。」 翁 曰:「多 少 眾?」 師 曰:「或 三 百、或 五 百。」 師 卻 問:「此 間 佛 法 如 何 住 持?」 翁 曰:「龍 蛇 混 雜、凡 聖 同 居。」 師 曰:「多 少 眾?」 翁 曰:「前 三 三、後 三 三。」 翁 呼 童 子 致 茶、并 進 酥 酪。師 納 其 味、心 意 豁 然。翁 拈 起 玻 璃 盞、問 曰:「南 方 還 有 這 箇 否?」 師 曰:「無。」 翁曰:「尋 常 將 甚 麼 喫 茶?」 師 無 對。師 睹 日 色 稍 晚、遂 問 翁:「擬 投 一 宿 得 否?」 翁 曰:「汝 有 執 心 在、不 得 宿。」 師 曰:「某 甲 無 執 心。」 翁 曰:「汝 曾 受 戒 否?」 師 曰:「受 戒 久 矣。」 翁 曰:「汝 若 無 執 心、何 用 受 戒?」 師 辭 退。翁 令 童 子 相 送、師 問 童 子:「前 三 三、後 三 三、是 多 少?」 童 召:「大 德!」 師 應 諾。童 曰:「是 多 少?」 師 復 問 曰:「此 爲 何 處?」 童 曰:「此 金 剛 窟 般 若 寺 也。」 師 悽 然、悟 彼 翁 者 即 文 殊 也。
– Sư đi thẳng đến chùa Hoa Nghiêm trên núi Ngũ Đài, đến hang Kim Cang lễ bái, gặp một ông già đang dắt trâu, mời sư vào chùa …. Ông già hỏi: Ngươi từ đâu đến? Sư đáp: Từ phương Nam đến. Ông già hỏi: Phật pháp phương Nam trụ trì ra sao? Sư thưa: Tỳ kheo đời mạt pháp, ít tuân theo giới luật. Ông già hỏi: Có bao nhiêu đồ chúng? Sư thưa: Hoặc ba trăm hoặc năm trăm. Sư hỏi lại: Phật pháp ở đây trụ trì ra sao? Ông già đáp: Rồng rắn chung lẫn, phàm thánh ở chung. Sư thưa: Được bao nhiêu chúng? Ông già đáp: Trước ba ba, sau ba ba… Sư từ giã ra về, ông già sai đồng tử đưa tiễn. Sư hỏi đồng tử: Trước ba ba, sau ba ba là bao nhiêu? Đồng tử gọi: Đại đức! Sư ứng thinh: Dạ. Đồng tử hỏi: Là bao nhiêu? Sư hỏi lại: Đây là chốn nào? Đồng tử đáp: Đây là chùa Bát Nhã trong hang Kim Cang. Sư xót xa vì biết ông già kia là đức Văn Thù. “
Công án này tình tiết khá phong phú, nghĩa lý bao hàm nhiều mặt, ý chính là phá trừ tâm chấp trước, phân biệt. “Tiền tam tam, hậu tam tam” là câu nói đặc biệt của nhà thiền, siêu việt khái niệm số lượng.
Sắp Chết Được Tăng Tuổi Thọ     Phật Tử có quan niệm về quốc gia không?     Rau Củ Ngũ Sắc Xào Hạt Điều     Hương công và Thái cực quyền?     Vì lẽ gì lại nói thân người khó được?     Tâm không định làm sao tham thiền được?     Hòa Thượng Oul Srey (1910-1995)     Cư Sĩ Thời Phật     Gõ Cửa Thiền – Ngụ Ngôn     Cúng Mặn     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Dục kết bồ-đề quả,
Quảng kết chúng sinh duyên


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,912 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,328 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Nguyễn Huơng Yên
Lượt truy cập 30,199,876