---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tu Tịnh Độ Ngũ Niệm Môn
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 修淨土五念門 (Vô Lượng Thọ Kinh Luận)
Một, Lễ Bái Môn. Người tu Tịnh Độ, thân nghiệp thanh tịnh, hướng mặt về Phật A Di Đà, siêng năng, cung kính hết mực mà lễ bái; mong muốn sanh về nước của Ngài. Đó gọi là Lễ Bái Môn.
Hai, Tán Thán Môn. Người tu Tịnh Độ, khẩu nghiệp thanh tịnh, khen ngợi, tán thán danh hiệu, công đức và trí tướng quang minh của Phật A Di Đà. Tu Tập đúng như thế, mong muốn sanh về nước của Ngài. Đó gọi là Tán Thán Môn.
Ba, Tác Nguyện Môn. Người tu Tịnh Độ, ý nghiệp thanh tịnh, phát thệ nguyện lớn, tu tập xa ma tha đúng như thế, mong muốn sanh về nước của Ngài (Phật A Di Đà). Đó gọi là Tác Nguyện Môn.
(Xa Ma Tha là tiếng Phạn, tiếng Hoa là Chỉ. Chỉ nghĩa là chặn đứng tâm tán lọan)
Bốn, Quán sát môn. Người tu Tịnh Độ dùng phương pháp quán sát có ba thứ:
1) Quán sát cõi nước của Phật A Di Đà công đức trang nghiêm.
2) Quán sát Phật A Di Đà công đức trang nghiệm.
3) Quán sát các vị Bồ Tát ở cõi nước của Phật A Di Đà công đức trang nghiêm. Tu Tập Tì Bà Xá Na đúng như thế, mong muốn sanh về nước của Ngài. Đó là quán sát môn.
(Tiếng Phạn là Tì Bà Xá Na, tiếng Hoa là Quán. Quán là phá trừ tâm tối tăm).
Năm, Hồi Hướng Môn. Người tu Tịnh Độ, quán sát tất cả khổ não của chúng sanh ở thế gian, mong cầu chúng cùng sanh về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà. Tất cả công đức, căn lành của mình, đem Hồi Hướng cho tất cả chúng sanh, cùng chứng quả vô thượng giác. Đó gọi là Hồi Hướng Môn.
Mở miệng nói đến tâm thì có cái ta rồi phải không?     Khi Mất, Có Xá-Lợi Là Bồ-Tát?     Gõ Cửa Thiền – Giảng Dạy Chân Lý     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Ngăn Trở Điều Thiện Phải Chịu Tội Chết     Phương pháp nào để tham thiền dễ dàng?     Pháp Tu Cho Người Sắp Mất     Gõ Cửa Thiền – Một Giọt Nước     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Diêm Chúa Vâng Làm Theo Việc Thiện     Giúp người thì có kiến thức phải không?     Thờ Phật Thích Ca     Pháp Ngữ
Không tin[1] , hiểu Vô vi.
Người cắt mọi hệ lụy,
Cơ hội tận, xả ly
Vị ấy thật tối thượng.
([1] Vị A La Hán tự chứng biết, không tin ai làm cho giác ngộ.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 75,406 pháp âm và 6,885 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,301 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 272, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,265 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thích quảng giác
Lượt truy cập 14,478,496