---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Phật Ngũ Tánh
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 佛五姓 (Thích Thị Yếu Lãm)
Tây Vức Ký nói: Họ là mối quan hệ 100 đời khiến cho không nhầm lẫn. Phật Tổ Thống Ký nói: Người đời chỉ biết Phật thuộc dòng Sát Đế Lợi nhưng không biết Thích Ca, Cù Đàm và nguyên do lập ra họ trước, sau đó. Nghĩa của Cù Đàm có bốn: Hoặc là Thuần Thục, hoặc là Địa Tối Thắng, đều do căn cơ theo đặc tính mà gọi, hoặc là cam giá, hoặc là nhật chủng, đều do nhân duyên mà đặt ra. Nghĩa của Thích Ca có ba: Căn cứ đức độ mà gọi là Năng Nhân, nương chỗ mà gọi là Xá Di trực lâm. Nhưng nguyên do có họ Thích Ca, thì từ bốn đứa con của vua Cam Giá, nhưng thật ra từ họ Cù Đàm. Cù Đàm Thích Ca tuy gọi khác nhau mà họ là Một, hoặc thêm nhật chủng, Cam Giá, Xá Di, tất cả là năm họ, thì trước sau có khác nhau, nhưng nguồn gốc là một. Từ đó mới biết hai họ Xá Di, Thích Ca xuất phát từ Cam giá, Cam Giá xuất phát từ Cù Đàm. Thật ra, đó là một họ của vua Sát Đế Lợi.
Một, Cù Đàm. Tiếng Phạn là Cù Đàm, tiếng Hoa là Thuần Thục, cũng gọi là Địa Tối Thắng, vì trong loài người thì dòng họ này tuyệt vời nhất.
Thập Nhị Du Kinh nói: Thời kỳ kiếp sơ có ông vua tên là Đại Mạo Thảo, nhường ngôi cho cận thần, đến tìm tiên nhân Cù Đàm nhận làm thầy để tu tập rồi nhận họ của ông và gọi là Tiểu Cù Đàm. Con cháu đời sau nối tiếp họ ấy, nên gọi là Cù Đàm.
Hai, Cam Giá. Kinh Bổn Hạnh nói: Vua Đại Mạo Thảo (tức là Tiểu Cù Đàm) thành vua của tiên sống rất thọ, già quá không còn đi được. Khi các đệ tử đi ra ngoài xin ăn, lo sợ thầy ở một mình bị hổ beo vồ, mới làm cái lồng bằng cỏ và để ông vào, treo lên cây cao. Người thợ săn, từ xa trông thấy cái lồng tưởng đó là con chim, bèn bắn. Máu chim chảy xuống đất, mọc lên hai cây mía, hai cây mía nức ra làm hai: một nam, một nữ. Có vị đại thần nghe vậy, đến rước về vương cung, nuôi đến trưởng thành. Bé trai tên Thiện Sanh, vì dòng giống vua nên lên ngôi vua, lấy hiệu là Cam Giá. Con cháu đời sau tiếp nối dòng họ Cam Giá ấy.
Ba, Nhật Chủng. Vua Cam Giá do ánh nắng mặt trời chiếu nóng lên mà sanh ra, rồi lấy mặt trời làm dòng giống, nên gọi là Nhật Chủng.
Bốn, Xá Di. Con thứ tư của vua Cam Giá gọi là Biệt Thành, bị cha đuổi đi, đến Tuyết Sơn, ở rừng Trực Thọ. Về sau xây dựng nước tên là Xá Di, bèn lấy chỗ ở làm họ, nên gọi là Xá Di.
Năm, Thích Ca. Tiếng Phạn là Thích Ca, tiếng Hoa là Năng Nhân. Kinh Bổn Hạnh nói: Vua Cam Giá có người vợ thứ nhất là Thiện Hiền, sanh ra thái tử tên là Trường Thọ, người vợ thứ hai sanh bốn đứa con, tên đứa thứ một là Cự Diện, đứa thứ hai là Kim Sắc, đứa thứ ba là Tượng Chúng, đứa thứ bốn là Biệt Thành. Khi hoàng hậu Thiện Hiền muốn lập Trường Thọ lên ngôi, thì vua đuổi bốn người con kia đi ra khỏi nước, đến phía bắc Tuyết Sơn, ở trong rừng Trực Thọ. Thái tử Biệt Thành lên làm vua, tự xây thành quách mà ở, dùng đức độ để dạy dân, trở thành một cường quốc. Phụ vương nghe vậy, hối hận, sai sứ đến triệu hồi về, Biệt Thành từ chối không về lại. Phụ vương than rằng: Con ta là Thích Ca, giờ lấy đức độ làm họ, nên gọi là Thích Ca.
Một Ông Nhà Giàu Không Có Con     Cách Nào Đuổi Được Kiến, Gián Mà Không Sát Sinh?     Những Viên Ngọc Rắn      Nương Theo Chánh Pháp Để Đẩy Lùi Mê Tín     Giải Cứu Đứa Con Của Long Vương     Pháp Niệm Phật Nào Đúng?     Chú Tiểu Sa Di Cứu Sống Đàn Kiến     Nên Làm Những Gì Để Tạm Dời Bàn Thờ Phật     Quả Báo Của Một Việc Làm Ác     Nên Thận Trọng Với Các Pháp Thiền Ngoài Phật Giáo     


Pháp Ngữ
Ở trên cõi thế gian này
Người nào ái dục bỏ ngay chẳng màng
Khước từ đời sống trần gian
Lìa nơi nhà cửa, nhập hàng xuất gia
Ngăn ái dục tái sinh ra
Như Lai gọi họ là Bà La Môn.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,537 pháp âm và 6,978 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,492 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,275 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Nguyệt Lan
Lượt truy cập 16,726,556