---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Lục Pháp Sư
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 六法師 ( Đại Trí Độ Luận)
Pháp Hoa Văn Cú nói: Pháp là khuôn khổ, quy tắc. Sư là lời dạy chuẩn mực, đúng đắn. Vì, đối với Diệu Pháp, thầy tự thực hành thành tựu, lại hay dùng Diệu Pháp hướng dẫn cho người khác, cho đến một câu, một bài kệ lãnh thọ vào tâm; nên gọi là vì Tin Mà Lãnh Thọ.
Một, Tín Lực Cố Thọ. Tín là tin theo (về). thọ là lãnh nhận. Vì bằng sức tin tưởng, nghe, học chánh pháp, cho đến một câu, một bài kệ lãnh thọ vào tâm; nên gọi là vì Tin Mà Lãnh Thọ.
Hai, Niệm Lực Cố Trì. Niệm là nhớ đến. Trì là giữ gìn. Vì pháp đã học, nghe được là do sự ghi nhớ, giữ gìn không mất; nên gọi vì Niệm Lực mà giữ gìn được.
Ba, Khán Văn Vi Độc. Vì mắt nhìn kinh văn, dùng miệng đọc to lên; nên gọi là nhìn kinh văn là độc.
Bốn, Bất Vong Vị Tụng. Vì đọc đã thuộc, không còn nhìn kinh văn mà tự nhiên đọc được, không quên mất; nên gọi đọc mà không quên gọi là tụng.
Năm, Tuyên Truyền Vi Thuyết. Tuyên là nêu lên cho ai cũng rõ. Truyền là chuyển dịch đến các nơi. Vì chính mình đã có được chánh pháp, lần lượt nói cho người khác cùng biết; nên gọi là tuyên truyền cho người khác cũng biết như mình.
Sáu, Nan Hiểu Tu Thích. Vì kinh điển do Phật nói, ý nghĩa sâu xa, rất khó hiểu được, nên cần phải giải thích, mới có thể hiểu được; nên gọi là Nan Hiểu Tu Thích.
Phật Tử có quan niệm về quốc gia không?     Tìm hiểu, vậy có thể chứng ngộ không?     Đau Khổ Vì Bệnh Mắt     Cúng Dường Thanh Tịnh     Quả Báo Hiện Đời     Khuyên Người Gặp Nạn     Niêm Hương Bạch Phật     Sự khác biệt giữa chánh niệm và vô tâm ?     Pháp Sư Viên Tịnh Thường Vãng Sanh     CHỮA ĐẦU KHÔNG TÓC     


Pháp Ngữ
Tánh định ma phục triều triều lạc,
Vọng niệm bất khởi xứ xứ an.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,215 pháp âm và 7,114 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,575 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 283, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,296 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất anchay181284
Lượt truy cập 20,737,753