---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Chủng A Xà Lê
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五種阿闍黎 (Tứ Phần Luật)
Tiếng Phạn là A Xà Lê, tiếng Hoa là Quỹ Phạm, vì người mà làm mẫu mực, nên gọi là A Xà Lê.
Một, Xuất Gia A Xà Lê. Tức là cạo tóc, đi tu, thọ giới Tỳ Kheo cho làm Tăng sĩ. Nghĩa là người xuất gia phải nương Thầy mới được tế độ. Luật nói: chính là nhờ nương Thầy mà được Xuất Gia vậy.
Hai, Thọ Giới A Xà Lê. Tức là thầy Tỳ Kheo lãnh thọ giới luật. Đã xuất gia rồi phải nương tựa vào thầy cầu mong thọ giới pháp. Luật nói: chính là người làm phép yết ma khi thọ giới.
(Tiếng Phạn là Yết ma, tiếng Hoa là tác pháp)
Ba, Giáo Thọ A Xà Lê. Tức là thầy truyền giới Tỳ Kheo. Đã nhận lãnh giới pháp rồi thì phải có thầy dạy dỗ, trao cho oai nghi. Luật nói: chính là người dạy dỗ các oai nghi.
Bốn, Thọ Kinh A Xà Lê. Tức là thầy Tỳ Kheo dạy kinh điển cho vị mới Xuất Gia. Đã Xuất Gia rồi phải nhờ thầy dạy cách tu tập và giảng giải nghĩa lý của kinh điển. Luật nói: chính là người giảng giải kinh điển, cho đến một bài kệ bốn câu, cho những vị mới xuất gia.
Năm, Y Chỉ A Xà Lê. Tức là thầy mà vị Tỳ Kheo nương tựa. Tỳ Kheo vào mùa hạ phải nương theo thầy mà ở, hoặc chỉ nương tựa trong một đêm. Luật nói: Cho đến nương tựa một đêm thôi.
Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh Sách­ Năm 2021     Trí Tuệ Khổng Tử Về Cách Đối Nhân Xử Thế     Hòa Thượng Thích Hoằng Khai (1883-1945)     Giúp Người Sau Được Đỗ Đạt     Sự Giác Ngộ Của Một Cá Nhân Này Có Giá Trị Hơn Sự Giác Ngộ Của Một Người Khác Hay Không     Cư Sĩ Thời Phật     Hòa Thượng Hữu Nhiêm (1917-1966)     Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 10/2016     Nấm Bào Ngư Kho     Tụng Kinh Được Phước     


Pháp Ngữ
Ăn chay thì lúc sống thiệt thòi.
Còn như không ăn chay thì lúc chết sẽ thiệt thòi


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,850 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,317 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất haimen
Lượt truy cập 25,764,078