---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Quốc Vương Ngũ Chủng Khả Ái Lạc Pháp
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 國王五種可愛樂法 (Phật Vị Ưu Điền Vương Thuyết Vương Pháp Chính Luận Kinh)
Một, Ân Dưỡng Thương Sanh Khả Ái Lạc Pháp. Quốc vương hay ban bố đức độ, thi hành nhân nghĩa, làm lợi ích và cứu giúp cho dân chúng, khiến cho ai nấy đều vừa lòng, để dạy dỗ, cai trị. Điều này nên truyền khắp mọi nơi, ai ai cũng nhận được ân huệ và vui mừng, yêu thương.
Hai, Anh Dũng Cụ Túc Khả Ái Lạc Pháp. Quốc vương can đảm và khỏe mạnh như thần, trí dũng vẹn toàn, đức trùm muôn nước, oai vang bốn biển, những ai chưa hàng phục thì có thể bắt họ hàng phục, những ai đã hàng phục thì có thể che chỡ họ. Những điều này bao quát cả thiên hạ, sợ oai phong, nhớ đức độ, không ai mà không yêu mến, an vui.
Ba, Thiện Quyền Phương Tiện Khả Ái Lạc Pháp. Quốc vương trí mưu linh hoạt, vận dụng khó lường. Đối với kẻ thuận tình thì có cách bảo vệ, yêu mến họ. Đối với kẻ ngang ngược khó dạy thì tìm cách chế phục họ. Những điều như thế bao trùm thiên hạ, sợ oai phong, nhớ đức độ, ai ai cũng được thương yêu và an lạc.
Bốn, Chánh Thọ Cảnh Giới Khả Ái Lạc Pháp. Quốc vương giỏi tính toán của cải chứa trong ngân khố nhiều hay ít, bằng lòng nhân ái giúp đỡ kẻ gần người xa. Hễ ai bị bệnh hoạn, chữa trị dùm họ. Ai nghèo khổ, Bố Thí của cải cho họ. Những việc như thế khắp cả thiên hạ, ai nấy đều chịu ân huệ thì không người nào là không thương yêu và vui vẻ.
Năm, Cần tu thiện pháp khả ái lạc pháp. Quốc vương có đầy đủ đức tin chánh pháp. Tin quả báo của trời, người về nghiệp lành, dữ ở quá khứ và vị lai. Tu Tập nhân chân chánh để chứng được thánh quả. Những việc như thế khắp cả thiên hạ, ai nấy đều tôn trọng, mến yêu và không người nào là không thương yêu và vui vẻ.
Buger Đậu Phụ     Ăn Chay Không Bằng Tu Tâm Tính     Ý Thiền Trong Một Chén Trà     Xin Cho Biết Về Tạp Chí Pháp Âm Do Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Học Hội Việt Nam Xuất Bản     Công đức Quán tâm so với công đức niệm Phật nhiều ít thế nào?     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Thiền Sư Ngọc Tuyền     Khi Chưa Đổi Được Nghề Thì Nên Chuyển Bớt Nghiệp     Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh Sách­ tháng 10/2018     Ngỗng Chết Thay Người     Muốn Biết Kiếp Sau Thế Nào, Hãy Xem Kiếp Này Đã Làm Những Việc Gì     


Pháp Ngữ
Các ngươi phải tự gắng công
Ta là thầy dạy chỉ đường mà thôi
Con đường giác ngộ tuyệt vời,
Tự ngươi thiền định theo nơi đúng đường
Thoát ra khỏi lưới Ma vương.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,891 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,323 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất ongcaho197
Lượt truy cập 27,904,888