---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Đậu
----------------------------- Từ Điển Thiền Tông Hán Việt - Hân Mẫn - Thông Thiền -----------------------------
● 逗. 1. Đi đến, đến tận nơi. Tiết Thiêm Phán Lưu Kính Thần cư sĩ trong NĐHN q.16 ghi:
“熟 睡 至 五 鼓、覺 來 方 追 念 問、見 種 種 異 相、表 裡 通 徹、六 根 震 動、天 地 回 旋、如 雲 開 月 現、喜 不 自 勝。忽 憶 韶 山 臨 別 所 囑 之 言、姑 抑 之。逗 明 趨 智 海、悉 以 所 得 告。
– Ông ngủ vùi một giấc đến canh năm, tỉnh dậy liền nhớ lại câu hỏi, thấy các thứ tướng lạ, trong ngoài thông suốt, sáu căn rung động, đất trời xoay chuyển, như mây tan trăng hiện, vui mừng quá đỗi, ông liền đi đến ngài Minh Xu Trí Hải đem hết sở đắc trình với ngài.”
● 2. Ăn khớp, phù hợp. Tiết Vân Cư Đạo Ưng Thiền Sư trong NĐHN q.13 ghi:
“將 有 限 身 心 向 無 限 中 用、如 將 方 木 逗 圓 孔、多 少 誵 訛。
– Đem thân tâm hữu hạn để dùng vào việc vô hạn giống như muốn cho cây vuông ăn khớp với lỗ tròn, thật là lầm lẫn biết bao!” Tiết Khai Nguyên Tử Kỳ Thiền Sư trong NĐHN q.17 ghi:
“五 祖 演 禪 師 命 分 座、室 中 垂 語 曰:一 人 有 口、道 不 得 姓 字 爲 誰?後 傳 至 東 林、總 禪 師 歎 曰:琦 首 座 如 鐵 山 萬 仞、卒 難 逗 他 語 脈。
– Thiền Sư Ngũ Tổ Diễn vâng lệnh phân tòa (để thuyết pháp), Tử Kỳ ở trong thất rủ lòng dạy rằng: ›Một người có miệng mà nói chẳng được chữ Tính (họ) là ai‹. Sau đó, lời nói này được truyền đến Đông Lâm, Thiền Sư Tổng khen rằng: Thủ tọa Tử Kỳ như núi sắt muôn trượng, rốt cuộc khó mà phù hợp với câu nói của ông ta.”
----------------------------- Từ Điển Việt - Pali - Sa Di Định Phúc -----------------------------
● Nisīdati (ni + sad)
Súp Thảo Dược     Canh Cà Rốt Cải Thảo     Cho biết thái độ Phật tử đối với việc xây dựng hòa bình?     Hòa Thượng Thích Liễu Thiền (1885-1956)     Sám Hối Hết Tội, Có Còn Thọ Quả Báo Xấu?     Công đức đọc kinh so với công đức niệm Phật nhiều ít thế nào?     Cải Ngồng Xào Nấm Đông Cô Sốt Dầu Hào     Trưng Dẫn Sự Tích – Trời Giúp Đạo Nho Hưng Khởi     Mong Muốn Được Phụng Sự     Mục Liên Truyền Kỳ     


Pháp Ngữ
Hành như phong,
Tọa như chung,
Lập như tùng,
Ngọa như cung


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,928 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,333 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Le hoa
Lượt truy cập 37,333,497