---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Liên Hoa Dụ Bồ Tát Thập Chủng Thiện Pháp
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 蓮華喻菩薩十種善法 (Trừ Cái Chướng Bồ Tát Sở Vấn Kinh)
Một, Ly Chư Nhiễm Ô. Bồ Tát tu hành hay dùng trí huệ quan sát các cảnh, đối với tất cả pháp không sanh tham đắm; tuy ở trong dòng sông sanh tử năm trược, nhưng vẫn không bị lỗi lầm của sanh tử làm nhiễm ô. Ví như hoa sen từ trong nước mọc lên mà bùn nhơ không làm ô nhiễm.
Hai, Bất Dữ Ác Câu. Bồ Tát tu hành chỉ muốn tiêu diệt tất cả ác, sanh ra tất cả việc lành, đối với thân, miệng, ý giữ gìn thanh tịnh, không cùng lân la với ác, cho dù nhỏ nhất. Ví như hoa sen dù cho một giọt nước nhỏ cũng không giữ lại.
Ba, Giới Hương Sung Mãn. Bồ Tát tu hành, đối với giới luật, quyết giữ không phạm. Vì giới hay diệt trừ được cái ác của thân và miệng, giống như hương thơm trừ được mùi hôi hám, nên kinh nói rằng: Hương thơm của giới rộng khắp muôn nơi, gống như hoa sen nở ra, hương thơm tỏa ra khắp nơi, xa gần đều nghe biết.
Bốn, Bản Thể Thanh Tịnh. Bồ Tát nhờ giữ giới, thân tâm thanh tịnh, tuy ở trong năm trược, mà không đắm nhiễm. Ví như khi hoa sen sanh ra, tuy ở trong bùn nhơ nước đục mà tự nhiên sạch sẽ không dính ô uế.
Năm, Diện Tướng Hy Di. Hy là dáng mạo vui vẻ, hài hòa. Di là vui tươi, thỏa thích. Tâm của Bồ Tát thường vui với Thiền Định thì vẻ mặt không u buồn, tướng mạo tươi sáng, ai thấy cũng đều vui vẻ. Ví như khi hoa sen nở, ai nhìn thấy được trong lòng phơi phới, vui tươi.
Sáu, Nhu Nhuyến Bất Sáp. Nhu nhuyến thì tùy theo, tùy thuận. Bất sáp là không ứ trệ, thông suốt. Vì Bồ Tát tu hành từ thiện, đối với các pháp đều thông suốt, dồi dào bên trong thì hình thức hiện ra bên ngoài luôn thanh tịnh, nhỏ nhiệm không có thô kệt, rít rắm. Ví như thể và tánh của hoa sen mềm mại, lại còn thắm nhuần.
Bảy, Kiến Gia Giai Kiết. Hạnh lành của Bồ Tát thành tựu, hình tướng tuyệt vời tươi đẹp. Hễ ai trông thấy đều nhận được điềm lành. Ví như hoa sen thơm tho, tươi đẹp, người nào nhìn thấy hoặc mộng thấy đều được điềm tốt đẹp.
Tám, Khai Phu Cụ Túc. Hạnh tu của Bồ Tát đã thành công, trí huệ, phước đức trang nghiêm đầy đủ. Ví như hoa sen nở ra đầy đặn và hoa, quả đều có đầy đủ.
Chín, Thành Thục Thanh Tịnh. Tu nhân quả của Bồ Tát đã viên mãn, quả nhiệm mầu đã chín và ánh sáng trí huệ hiện ra, có thể làm cho tất cả hữu tình nghe thấy được đều được sáu căn thanh tịnh. Ví như hoa sen nở bung, nên mắt thấy sắc của nó, mũi ngửi hương của nó thì các căn cũng được thanh tịnh.
Mười, Sanh Dĩ Hữu Tưởng. Bồ Tát khi mới sanh, trời, người… đều vui vẻ giúp đỡ, vì tâm của Bồ Tát hay tu tập hạnh lành, chứng được quả bồ đê. Ví như hoa sen khi mới sanh ra, tuy chưa thấy hoa mà mọi người đều nghĩ nhớ đến hình dáng của hoa.
Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) – Dharma Friends     Hoa Sen Có Ý Nghĩa Gì Trong Phật Giáo     Viết Trên Cát     Sức Mạnh Của Thiện     Cao Tăng Dị Truyện – Cưu Ma La Thập     Di Lặc & Thần Tài     Tùy Duyên & Bất Biến     Chuyện Một Vị Sư Ở Chùa Hương     Tu Hành Có Bạn     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Chân Tướng     


Pháp Ngữ
Nếu mà ở cõi trần gian
Bị điều ái dục buộc ràng vây quanh
Thời bao sầu khổ tăng nhanh
Như là cỏ dại thỏa tình hứng mưa.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,881 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,322 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất nganguyen.159
Lượt truy cập 27,012,926