---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Nguyệt Dụ Bồ Tát Thập Chủng Thiện Pháp
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 月喻菩薩十種善法 (Trừ Cái Chướng Bồ Tát Sở Vấn Kinh). Bồ Tát đã dứt hết trần duyên, thể tánh viên minh, ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi nơi làm cho loài hữu tình quay về ngưỡng mộ, phát Bồ Đề tâm, thành tựu chủng trí. Giống như Nguyệt Thiên Tử (ở trong cung trăng), xa lìa các sự che lấp của ô nhiễm, tròn trịa sáng trưng, ánh sáng chiếu khắp tất cả, vô biên công đức; nên lấy làm ví dụ.
Một, Giai Sanh Hoan Hỉ. Bồ Tát khi mới xuất thế, làm cho các loài hữu tình đều xa lìa phiền não, sanh tâm vui vẻ. Giống như mặt trăng mới mọc, ai thấy đều được mát mẻ, sanh tâm vui mừng.
Hai, Chúng Sở Nhạo Kiến. Bồ Tát khi mới xuất thế các căn thanh tịnh, Chủng Tử trong trắng, đầy đủ tất cả oai nghi, làm cho loài hữu tình mắt thấy tâm vui. Giống như mặt trăng mới mọc ánh sáng trắng nỏn, người nào thấy cũng đều vui tươi.
Ba, Thiện Pháp Tăng Tưởng. Bồ Tát từ mới phát tâm, đối với tất cả pháp lành đều siêng năng tu tập, tăng trưởng dần dần, cho đến khi ngồi ở đạo tràng, tất cả tướng tốt đều được viên mãn, trí huệ thành tựu. Giống như trăng từ mùng một đến rằm, ánh sáng tăng dần đến khi tròn trịa.
Bốn, Ác Pháp Tổn Diệt. Khi Bồ Tát xuất thế đầy đủ trí huệ, tất cả pháp ác ngày càng giảm bớt đến tiêu diệt, đến khi ngồi ở đạo tràng thì hoàn toàn dứt sạch, không để sót chút gì, tức là thành tựu đoạn đức. Giống như trăng còn một nửa đen, ánh sáng của nó, mỗi ngày, giảm dần đi, cho đến ngày cuối tháng, tất cả không hiện ra nữa.
Năm, Hàm Giai Xưng Tán. Bồ Tát mới vừa ra đời, tất cả trời, người, A Tu La v. v…thảy đều khen ngợi. Giống như trăng vừa mọc lên, mọi người lớn, nhỏ đến chiêm ngưỡng, vui mừng.
Sáu, Thể Tướng Thanh Tịnh. Bồ Tát tu hạnh viễn ly, thể và tướng đều không ô nhiễm, do hóa sanh nên thanh tịnh, không nhờ tinh cha huyết mẹ sanh ra; Giống như mặt trăng cảm được quả báo từ nghiệp tốt nên thể và tướng đều tróng sạch không ô nhiễm.
Bảy, Thừa Tối Thượng Thừa. Tối thượng tức là vô thượng (cao nhất). Thừa giống như xe chuyên chở. Bồ Tát chuyên chở chúng sanh bằng xe lớn nên gọi là tối thượng. Bồ Tát chứng được tối thượng thừa, vì tất cả loài hữu tình mà chuyển bánh xe pháp, khiến cho chúng được khai ngộ, vượt ra ngoài ba cõi. Giống như mặt trăng, chiếu khắp bốn thiên hạ, làm cho ai thấy được xa tối gần sáng. (bốn thiên hạ là bốn châu).
Tám, Thường Tự Trang Nghiêm. Công đức tu được của Bồ Tát rất nhiệm mầu, thường tự trang nghiêm mà không mượn ở ngoài để trang sức. Giống như mặt trăng, tướng vốn trong trẻo, trang nghiêm, không chờ gội rửa mới sạch sẽ.
Chín, Du Hí Pháp Lạc. Pháp lạc là mình tự an vui với Phật Pháp. Bồ Tát luôn an vui với pháp nhiệm mầu của chư Phật, không nhiễm cảnh dục giới ở thế gian. Giống như mặt trăng tHương Vui vẻ rong chơi trong bầu trời, xa lìa những trở ngại, ô nhiễm.
Mười, Cụ Đại Thần Thông. Thần thông của Bồ Tát tự tại, oai đức vô lượng, làm cho các loài hữu tình lìa xa dơ dáy, tối tăm. Giống như mặt trăng sáng trong thanh tịnh, Thần Thông to lớn, oai đức bao trùm khắp, trong bốn thiên hạ, vật nào cũng soi thấu.
Khẳng Định     Chết Khát Bên Sông     Sự khác biệt Tam Thừa ?     Tiền Tượng Tổ và Vương Mẫn Trọng Vãng Sanh     Khuyên Người Lỡ Phạm Các Tội Nặng     Không biết báo đáp ân cha mẹ như thế nào? Làm sao sám hối tội ấy?     Triển Vọng     Hòa Thượng Thích Thiện Tường (1917-1984)     Tại sao Phật giáo ít làm việc xã hội?     Đậu Hũ Bắc Kinh     


Pháp Ngữ
Chớ kề cận kẻ yêu thương,
Chớ gần gũi kẻ mình thường chẳng ưa,
Ở đời khổ mấy cho vừa
Khi yêu không gặp, khi ưa chẳng kề
Cũng đau cũng đớn kể chi
Ghét này phải gặp, oán kia phải kề.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,912 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,328 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Nguyễn Huơng Yên
Lượt truy cập 30,156,620