---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Chủng Thiện Căn Phát Tướng
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五種善根發相 (Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu)
Một, Đạo Thiện Căn Phát Tướng. Người tu thiền, do trước tiên đếm hơi thở rồi tiếp tu chỉ quán, nên thân, tâm hòa hợp thích ứng với nhau, vọng niệm đều dừng. Nhờ đó, tự biết mình từ từ đi vào định, tan loãng vào cõi vắng lặng mênh mông. Có thể trải qua một ngày, hai ngày, cho đến một tháng, hai tháng, không thối lui, không mất ( tán loạn), thì ở trong định, bỗng nhận ra thân tâm vận động và phát ra những cảm xúc đau, ngứa, lạnh, nóng. Lúc các cảm xúc ấy phát ra, thân tâm an định, vui vẻ và thanh tịnh; không thể lấy gì làm ví dụ cho được. Đó là tức Đạo Thiện Căn Phát Tướng.
Hai, Bất Tịnh Quán Thiện Căn Phát Tướng. Người tu thiền, ở trong Thiền Định vắng lặng, bỗng nhiên thấy người nam, người nữ chết, thân thể của họ hư họai, rệu rã, xương phơi rải rác. Tâm của họ buồn, vui lẫn lộn và chán ghét sự yêu thương. Đó là Bất Tịnh Quán Thiện Căn Phát Tướng.
Ba, Từ Tâm Thiện Căn Phát Tướng. Người tu thiền, ở trong định, bỗng nhiên phát tâm thương nhớ chúng sanh. Hoặc là người thân, hoặc là kẻ oán, cho đến chúng sanh trong năm đường đều được an vui, thì Thiền Định càng thâm sâu, vui vẻ, thanh tịnh; không thể lấy gì làm ví dụ cho được. Đó là Từ Tâm Thiện Căn Phát Tướng.
Bốn, Nhân Duyên Quán Thiện Căn Phát Tướng. Người tu thiền, ở trong định, bỗng nhiên, thấu rõ được sự phát sanh của tâm, tìm ra trong ba đời, các nhân duyên như Vô Minh, hành, thức …, không thấy có tướng nhân, có tướng ngã, thì xa lìa được chấp đoạn, chấp thường, phá hết các Tà Kiến, chứng được định an ổn, khai mở ra được hiểu biết và trí huệ đối với vạn pháp. Tâm sanh pháp hỷ; Đó là Nhân Duyên Quán Thiện Căn Phát Tướng
Năm, Niệm Phật Thiện Căn Phát Tướng. Nhớ nghĩ tướng hảo, công đức của chư Phật và Thần Thông biến hóa, thuyết pháp vô ngại, đều không thể nghĩ bàn. Khi nghĩ nhớ như vậy, tâm kính yêu sanh ra, Tam Muội khai mở, thân tâm khoái lạc, thanh tịnh an ổn, không có các tướng ác. Đó là Niệm Phật Thiện Căn Phát Tướng.
Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Pháp Sư Khuy Cơ     Bà Lão Khổng Thoát Nạn Nhờ Phóng Sinh     Phật Giáo đồ có thể tham gia chính trị, quân sự?     GIẢ TIẾNG UYÊN ƯƠNG     CON CHẾT KHÔNG CHÔN     Chuyển Hóa Ngã Mạn     Hai Thứ Tự Do     Củ Sen Xào Tương Ớt     Có thể lập thân xử thế viên mãn trên mọi phương diện là do thông minh hay do trí huệ?     Hòa Thượng Pháp Minh (1918-1993)     


Pháp Ngữ
Pháp Vương phá các cõi
Xuất hiện ra nơi đời
Tùy sở thích chúng sinh
Nói đủ thứ diệu pháp.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,894 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,324 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất mailam20
Lượt truy cập 28,584,390