---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Lục Kiên Pháp
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 六堅法 (Bồ Tát Anh Lạc Bổn Nghiệp Kinh)
Một, Tín Kiên. Bồ Tát thuộc biệt giáo, ở ngôi vị Thập Trụ, tu tập Không Quán, tin tất cả pháp đều là chân đế, không thể huỷ hoại; nên gọi là Tín Kiên.
Hai, Pháp Kiên. Bồ Tát thuộc biệt giáo, ở ngôi vị Thập Hạnh, tu tập giả quán, biết tất cả pháp đều là Tục Đế, không thể huỷ hoại; nên gọi là pháp kiên.
(Không Quán là quán tánh và tướng của tất cả pháp đều không. Giả Quán là quán tất cả pháp đều vô thường và giả hợp).
Ba, Tu Kiên. Bồ Tát thuộc biệt giáo, ở ngôi vị Thập Hồi Hướng, tu tập trung quán, hiểu rõ tất cả pháp đều là trung đế, không thể huỷ hoại; nên gọi là tu kiên.
(Trung Quán là quán tất cả pháp, chẳng phải không chẳng phải giả, tức là trung đạo)
Bốn, Đức Kiên. Bồ Tát thuộc biệt giáo, ở ngôi vị Thập Địa, nhờ tu trung quán, phá trừ một phần Vô Minh, hiện ra một phần ba đức, không thể huỷ hoại, nên gọi là đức kiên. (ba đức là Pháp Thân, Bát Nhã, Giải Thoát)
Năm, Đỉnh Kiên. Đẳng Giác Bồ Tát thuộc biệt giáo ở ngôi vị Thập Địa, phá phiền não, đức hiện ra, không thể huỷ hoại, nên gọi là Đỉnh Kiên.
Sáu, Giác Kiên. Phật quả Diệu Giác của biệt giáo, hiểu rõ tất cả pháp đều là trung đạo, không thể huỷ hoại, nên gọi là Giác Kiên.
Tin Tưởng     Giúp Ba Chuyển Hóa Nghiệp Sát Hại     Tại sao ngày xưa các vị chứng quả nhiều, còn ngày nay ít có người chứng quả?     Thế nào là luân hồi?     Tâm Niệm Danh Hiệu Phật     Đừng Vội Vàng Phán Xét Người Khác     Khuyên Chồng Hướng Thiện     Niết Bàn Hiện Hữu Ngay Tại Đây, Ngay Bây Giờ, Còn Bạn Thời Ở Đâu Thế     Hòn Đá Sang Sông     Bì Chay     Tu sĩ: HT.Trí Quảng
Thể loại: Việt Nam


[-] Dấu mục nghe pháp âm     [x] Tắt mục nghe pháp âm

Pháp Ngữ
Nếu không gặp bạn đồng hành
Hiền lương, trí tuệ cùng mình đi xa
Ta nên sống một mình ta
Như vua lánh khỏi nước nhà bại vong,
Như voi kia sống thong dong
Một mình thanh thản ở trong rừng già.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,925 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,332 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Minh Đức Phạm
Lượt truy cập 36,556,470