---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Cửu Chủng Hoạnh Tử
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 九種橫死 (Kinh Dược Sư)
Vì người sanh ra ở đời, thường siêng năng tu tập pháp Phật, tuân thủ sự giáo hóa của tổ quốc, không làm những điều xấu, hay làm những điều lành thì mới có thể sống hết tuổi trời. Không như thế, hay gặp phải những cái chết bất ngờ. Có chín thứ chết này.
Một, Đắc Bệnh Vô Y. Vì người mắc bệnh tuy nhẹ, nhưng không thể chữa trị, không có thầy xem mạch; hoặc gặp lang băm, bốc thuốc không đúng bệnh; lại còn không biết chánh pháp, chỉ tin vào tà ma ngoại đạo ở thế gian; thầy tà gian ác nói bậy họa phước rồi sanh tâm sợ hãi; bói toán tốt, xấu giết chết chúng sanh cầu thần linh, mong phước báo, muốn được sống lâu, rốt cùng chẳng được. Mất mạng như thế, đều gọi là hoạnh tử (chết bất ngờ).
Hai, Vương Pháp Tru Lục. Người làm việc sai trái, phạm vào luật pháp quốc gia, bị giết chết bởi luật lệ của vua. Đó là hoạnhtử.
Ba, Phi Nhân Đoạt Tinh Khí. Người, hoặc vui thú săn bắn, hoặc đam mê nhậu nhẹt, phóng túng vô độ; bất ngờ bị loài quỷ quái, phi nhân hút hết tinh khí mà chết. Đó là hoạnh tử.
Bốn, Hỏa Phần. Có người bị lửa đốt cháy mà mất mạng; đó là hoạnh tử.
Năm, Thủy Nịch. Có người rơi xuống nước, chìm lĩm mất mạng; đó là hoạnh tử.
Sáu, Ác Thú Đạm. Có người vào trong rừng, bị cọp, beo, ác thú ăn thịt; đó là hoạnh tử.
Bảy, Đọa Nhai. Có người, từ bờ vực sâu, núi cao rơi xuống đất mất mạng; đó là hoạnh tử.
Tám, Độc Dược Chú Trớ. Có người bị trúng độc, bị nguyền rủa, bị quỷ ma hảm hại mà mất mạng; đó là hoạnh tử.
Chín, Cơ Khát Sở Khốn. Có người bị đói khát bức bách, khổ sở, không được ăn uống mà chết; đó là hoạnh tử.
Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Pháp Sư Khuy Cơ     Sự Tích Giới Luật – Ba Mươi Pháp Xả Đọa ( Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề ) – Phần 10     Hiệp Thông     Những Sắc Màu Vu Lan     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) – Originally Emptiness     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Pháp Sư Đàm Loan     Sự Tích Giới Luật – Ba Mươi Pháp Xả Đọa ( Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề ) – Phần 9     Tính Chất Công Cụ     Thờ Phật Trong Phòng Riêng Có Được Không     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) –     Pháp Ngữ
Thân này chẳng tính đời nay độ.
Còn đợi khi nào mới độ thân?


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 74,280 pháp âm và 6,560 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,009 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 268, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,260 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất sucitta
Lượt truy cập 12,925,018