---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tam Thiền Thiên Định Chi Công Đức
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 三禪天定五支功德 (Pháp Giới Thứ Đệ)
Một, Xả Chi. Xa lìa vui vẻ mà tâm không ăn năn là xả. Hành giả muốn xa lìa Nhị Thiền, dùng vô vàn nhân duyên trách móc niềm vui (trong Thiền Định). Niềm vui khi đã diệt hết, thì Tam Thiền liền phát sanh. Nếu chứng được niềm vui của Tam Thiền thì bỏ niềm vui của Nhị Thiền, mà tâm không ăn năn, nên gọi là Xả Chi.
Hai, Niệm Chi. Niệm là ái niệm. Hành giả đã phát sanh niềm vui của Tam Thiền. Niềm vui từ trong khởi lên, nên lưu luyến nhớ nghĩ thì niềm vui càng tăng trưởng, nên gọi là Niệm Chi.
Ba, Huệ Chi. Tâm hiểu biết gọi là huệ. Hành giả đã phát sanh niềm vui của Tam Thiền. Niềm vui này vi diệu. Nếu chẳng phải trí huệ hiểu biết khéo léo, thì không thể nuôi lớn phương tiện, nên gọi là Huệ Chi.
Bốn, Lạc Chi. Tâm vui vẻ là lạc. Hành giả đã phát sanh niềm vui của Tam Thiền. Nếu có thể sử dụng giỏi ba chi xả, niệm, huệ đem giúpmđỡ cho niềm vui này, thì niềm vui sẽ lan tỏa khắp thân thể. Nếu xa lìa các địa còn lại của Tam Thiền, mà không thay đổi niềm vui lan tỏa khắp thân thể, nên gọi là Lạc Chi.
Năm, Nhất Tâm Chi. Tâm và định tương ưng thành một. Tâm hành giả hưởng thọ niềm vui đã hết, thì tâm và định là Một, đứng yên trong vắc không chao động. Nên gọi là Nhất Tâm Chi.
Đậu Hũ Kho Cà Chua     Phúng điếu người chết có mắc nợ hay không?     Lời Khai Thị Tổ Sư Thiền – HT Duy Lực     Sao người chết có tuần thất thứ nhất cho đến tuần thất thứ bảy?     Che Giấu Sai Lầm     Tấn Hương     Chữ vạn có ý nghĩa gì ?     Người Tình Là Gì, Thưa Thầy     Sự Tích Giới Luật – Nguồn Gốc Các Giới Đơn Đề ( Giới Bản Tỳ Kheo ) – Phần 13     Có Nhất Thiết Phải Thọ Giới Bồ-Tát?     


Pháp Ngữ
Thân tâm, danh sắc biết ra
Cái "ta" không chấp, "của ta" chẳng màng,
Ưu tư, sầu não sẽ tan
Khi "ta" không chấp, chẳng màng "của ta"
Người như vậy thật cao xa
Xứng danh đáng được gọi là Tỳ Kheo.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,759 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,304 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất lapbuu
Lượt truy cập 23,386,499