---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thấu Tam Quan
----------------------------- Từ Điển Thiền Tông Hán Việt - Hân Mẫn - Thông Thiền -----------------------------
● 透 三 關. Vượt qua ba cảnh giới tham thiền từ thấp lên cao.
1. Quá Sơ Quan = Thấu Tổ Sư Quan. Hành giả dứt sạch phàm tình, thấy rõ các pháp hư vọng không thật và tỏ ngộ tâm tính bản nguyên của mình. Pháp Diễn Ngữ Lục q. thượng ghi:
上 堂 云:
幸 然 無 一 事。行 腳 要 參 禪。
卻 被 禪 相 惱。不 透 祖 師 關。
如 何 是 祖 師 關。把 火 入 牛 欄。
“Sư thượng đường nói:
May mà không một vật
Hành cước cốt tham thiền
Lại bị thiền trêu tức
Chẳng lọt Tổ sư quan
Thế nào là Tổ sư quan?
Đem lửa vào chuồng bò”.
2. Phá Trùng Quan: Sau khi kiến tính lại dụng công tu trì thì chẳng những không bị “Có” làm chướng ngại, mà cũng không chấp trước nơi “Không”. Tham Thiền Phổ Thuyết ghi:
“大 參 即 重 疑 也。有 重 疑 功 夫 必 將 破 重 關。
– Đại tham tức là trùng nghi (ngộ rồi nghi lại). Có công phu trùng nghi chắc chắn sẽ phá trùng quan”.
3. Thấu Lao Quan: Sau cùng lại dụng công tu luyện, liền có thể đạt đến cảnh giới “Tịch chiếu không hai” “Có không vô ngại”, dù ngũ dục hiện tiền cũng vận dụng tự như mà không mất bản tính. Kệ khai ngộ của Thiền Sư Hà Sơn Thủ Tuần ghi:
終 日 看 天 不 舉 頭、桃 花 欄 漫 始 抬 眸
饒 君 更 有 遮 天 網、透 得 牢 關 即 便 休
“Chung nhật khán thiên bất cử đầu
Đào hoa lạn mạn thỉ đài mâu
Nhiêu quân cánh hữu già thiên võng,
Thấu đắc lao quan tức tiện hưu”.
“Suốt ngày trông trời chẳng ngẩng đầu,
Nhìn đào rực rỡ mới ngước cao
Dù anh có lưới che trời lại
Thấu được lao quan mới nghỉ ngơi”.
“Nhược hữu chúng sanh dục sanh ngã quốc, chí tâm tín nhạo nãi chí thập niệm, nhược bất sanh giả bất thủ chánh giác”     Tới Đích     Phép Lạ Thực Sự     Giết Heo Bị Quả Báo Khốc Liệt     Cao Tăng Dị Truyện – Thích Đạo Sinh     Người chết có thấy người sống được không?     Niệm Phật Trong Môi Trường Làm Việc Ồn Náo     Sự Cân Đối Chính Xác     Đậu Hũ Rim Rau Răm     Cụ Già Tu Mướn     


Pháp Ngữ
Những người có trí nói rằng:
"Dây này trói buộc ngày càng chắc thêm!"
Dây tuy mềm mại, êm đềm
Nhưng mà sao dễ nhận chìm người ta
Khó mà tháo gỡ cho ra
Thế nên người trí lìa xa dục tình
Cắt dây luyến ái cho nhanh
Tự mình giải thoát, tu hành bản thân.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,922 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,332 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Minh Đức Phạm
Lượt truy cập 35,797,078