---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Tướng Suy
----------------------------- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội -----------------------------
● Năm đức tốt mất dần, có nghĩa là năm tướng suy của một vị thiên nhân bắt đầu hiển lộ. Năm tướng suy ấy là:
1. Quần áo thường dơ bẩn;
2. Đầu tóc rối bời, hoa trên đầu tàn tạ;
3. Thân thể hôi hám và nhơ nhớp;
4. Dưới nách thường ra mồ hôi;
5. Không thấy ưa thích ngai vị, chỗ ngồi của mình.
----------------------------- Phật Học Danh Số - Ns Đức Trí -----------------------------
● Ngũ tướng suy là năm tướng suy của chư thiên, nó hiện ra khi các Ngài hưởng hết phước nơi cõi trời và chuẩn bị đi đầu thai. Trong Niết Bàn Kinh quyển 19 có chép rằng : đức Đế Thích khi sắp mạng chung, thấy có năm tướng suy hiện ra :
- Quần áo thường dơ
- Trên đầu tóc rối nhầu như cành hoa tàn úa
- Thân thể hôi hám và nhơ nhớp
- Dưới nách thường ra mồ hôi
- Không thích chỗ ngôi vị của mình nữa
Trong Địa Tạng Kinh phẩm 12 có chép rằng : Trong các thế giới vị lai, hiện tại có người cõi trời hưởng phước trời vừa hết, liền có năm tướng suy hiện ra, hoặc có người sa đọa vào nẻo ác lụy… những người cõi trời ấy đương lúc hiện tướng suy mà ngó thấy hình tượng Bồ Tát Địa Tạng hoặc nghe danh hiệu Ngài mà chiêm ngưỡng một lần, lễ bái một lần thì được tăng thêm phước trời, hưởng khoái lạc lớn và mãi mãi chẳng sa vào nẻo ác.
Hạnh phúc trong Đạo Phật khác với hạnh phúc thế gian như thế nào?     Chuyện Vua A-Dục (Ðầu Gì Quý)     Trung Cấp Phật Học – Năm 1     Mì Căn Non Xốt Cà Chua     Nghi niệm Phật giống như đánh trống bằng miệng, làm sao giải thích?     Củ Cải Khô Xào     Canh Đậu Hũ Dồn Bí Đao     Thi triển thần thông?     Ăn Chay Thoát Khỏi Ách Nạn     MANG NỢ NỬA TIỀN     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Tri âm thuyết dữ tri âm thính
Bất thị tri âm mạc dữ đàn.
(Tri âm chuyện với tri âm
Chẳng tri âm gảy đàn cầm làm chi.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,891 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,323 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất ongcaho197
Lượt truy cập 27,955,581