---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bát Thức Duyên Cảnh Quảng Hiệp
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 八識緣境廣狹 (Tông Cảnh Lục và Du Già Địa Luận)
Một, Nhãn Thức Duyên Duy Thực Duy Lượng Cảnh. Vì khi mắt thấy sắc thì có thức sanh duyên các sắc có thực xanh, vàng, đỏ, trắng, gọi là Tánh Cảnh. Thức này đối cảnh gọi là Hiện Lượng. Vì mắt chỉ thấy sắc, chưa khởi lên phân biệt, nên cảnh sở duyên của nó hẹp.
(Tánh cảnh là cảnh thấy có thực. Hiện lượng là thấy sắc trước mặt và có thể ước lượng mức độ được)
Hai, Nhĩ Thức Duyên Duy Thực Duy Lượng Cảnh. Vì khi tai nghe tiếng thì có thức sanh, có thể nghe các tiếng thực có như ngôn ngữ… gọi là Tánh Cảnh. Thức này đối cảnh gọi là Hiện Lượng. Vì tai chỉ có thể nghe tiếng, chưa khởi lên phân biệt, nên cảnh sở duyên của nó hẹp.
Ba, Tỷ Thức Duyên Duy Thực Duy Lượng Cảnh. Vì khi mũi ngửi hương thì có thức sanh, có thể ngửi hương có thực thơm hay thúi, gọi là Tánh Cảnh. Thức này đối với cảnh gọi là Hiện Lượng. Vì mũi chỉ có thể ngửi mùi chưa khởi lên phân biệt, nên cảnh sở duyên của nó hẹp.
Bốn, Thiệt Thức Duyên Duy Thực Duy Lượng Cảnh. Vì khi lưỡi nếm mùi vị thì có thức sanh, có thể nếm các vị có thực mặn, chua, đắng, lạt gọi là Tánh Cảnh. Thức này đối cảnh gọi là Hiện Lượng. Vì thức này chỉ có thể nếm vị, chưa nổi lên phân biệt, nên cảnh sở duyên hẹp.
Năm, Thân Thức Duyên Duy Thực Duy Lượng Cảnh. Vì khi thân biết xúc chạm thì có thức sanh, có thể duyên những xúc chạm thực có như nhẹ nhàng, trơn láng, thô nhám, cứng cỏi gọi là Tánh Cảnh. Sở duyên của thức này gọi là Hiện Lượng. Vì thức này chỉ có thể biết xúc chạm, chưa khởi lên phân biệt, nên cảnh sở duyên của nó hẹp.
Sáu, Ý Thức Biến Duyên Nhất Thiết Thông Triệt Giả, Thật Nhị Lượng. Vì tâm thức này duyên khắp cảnh thực có hiện tiền. Đối với cảnh thực ấy phân biệt các tướng dài, ngắn, vuông, tròn gọi là giả (dối). Vì thế thức này duyên đủ cả ba cảnh và ba lượng nên có thể phân biệt cả cảnh thật và cảnh giả, nên cảnh sở duyên của nó rộng. (Ba cảnh là:
01) Tánh Cảnh,
02) Độc Ảnh Cảnh là suy lường cảnh thuộc quá khứ, chỉ còn hình bóng ở tâm,
03) Bản Chất Cảnh là chất và tướng của cảnh đối với thân hiện tại này.
Ba lượng là:
01) Hiện Lượng,
02) Tỉ Lượng là vật hiện tiền bằng so sánh, suy lường mà biết, như cách tường thấy khói, biết bên kia tường có lửa,
3) Phi Lượng là truy tìm duyên cớ các việc thuộc quá khứ, vị lai).
Bảy, Đệ Thất Thức Kiến Phần Duy Giả Duy Thực. Vì thức này không có tưởng thể riêng biệt, dựa vào thức thứ tám làm nhân mà khởi ra, lại duyên kiến phần của thức thứ tám làm tướng phần của nó thể phân biệt, suy nghĩ, so lường. Thức này thường chấp thức thứ tám làm ngã; tâm năng duyên của nó là giả; cảnh sở duyên của nó là thật. Vì thức này chỉ khởi lên ngã chấp mà sanh ra tập khí, nên không thể duyên khắp các cảnh; vì vậy cảnh sở duyên của nó rất hẹp.
(Kiến Phần là thức năng kiến. Tướng Phần là cảnh tướng bị thấy. Sanh ra các tập khí là Ngã Kiến… hoặc khí phần huân tập mà sanh ra).
Tám, Đệ Bát Thức Duyên Căn Thân Khí Giới Duy Thật Duy Lượng. Căn thân là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân các căn. Khí giới là cho rằng thế giới như một dụng cụ. Vì thức căn bản này cùng một nguồn nhiễm, tịnh; tất cả căn thân, khí giới nương vào thức này mà sanh ra. Căn thân và thế giới này là tướng phần của thức thứ tám đều là đối tượng nó duyên. Đó là Hiện Lượng có thật, nên cảnh sở duyên của thức thứ tám rất rộng.
Xá Xíu Chay     Họ Đậu Giúp Đỡ Muôn Người,Một Cội Sinh Năm Cành Quế     Tôn Giáo     TỈNH GIẤC MƠ HOA     Cầu Linh Dược     Ý nghĩa tràng hạt ?     Càng biết càng khổ?     Thiền tông khó truyền qua Tây phương?     Tại sao không niệm Bổn sư Thích-ca mà chỉ niệm Phật A-di-đà?     Ổ Bánh Mì Nhỏ     


Pháp Ngữ
Hương người ươm đức hạnh .
Ngược gió đi muôn phương


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,215 pháp âm và 7,114 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,601 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 283, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,296 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất anchay181284
Lượt truy cập 21,051,412