---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tam Bảo Hữu Lục Nghĩa
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 三寶有六義 (Chư Kinh Yếu Tập)
Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng là người dẫn đường cho bốn loài, là thuyền cứu khổ cho sáu nẻo luân hồi, là của quí ở đời; nên gọi là bảo (báu).
Một, Hi Hữu Nghĩa. Giống như châu báu trong đời, người nghèo khổ không thể có được. Tam Bảo cũng như thế, chúng sanh phước mỏng, trải qua trăm, ngàn, muôn kiếp không thể gặp được; nên gọi là Hi Hữu.
Hai, Ly Cấu Nghĩa. Giống như châu báu trong đời, trong ngoài đều sáng trưng, không có rạn, nhơ. Tam Bảo cũng như thế, phiền não không còn, không một chút cáu bẩn; nên gọi là Ly Cấu.
Ba, Thế Lực Nghĩa. Giống như châu báu trong đời, trừ khử nghèo khổ, tai ương, như một thế lực lớn. Tam Bảo cũng thế, đủ sáu Thần Thông cứu vớt chúng sanh, ra khỏi sáu nẻo luân hồi; nên gọi là Thế Lực.
(Sáu Thần Thông là Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ, Túc Mạng, Tha Tâm, Thần Túc, Lậu Tận).
Bốn, Trang Nghiêm Nghĩa. Giống như châu báu trong đời, trang sức trên thân trên đầu, làm cho thêm xinh đẹp. Tam Bảo cũng như thế, có thể dùng chánh pháp trang sức cho người tu hành, làm cho thân, tâm thanh tịnh; nên gọi là Trang Nghiêm.
Năm, Tối Thắng Nghĩa. Giống như châu báu trong đời, hơn hẳn các vật khác. Tam Bảo cũng như thế, hơn hẳn tất cả những thứ khác trong thế gian; nên gọi là Tối Thắng.
Sáu, Bất Cải Nghĩa. Giống như vàng thực trong đời, dù có thiêu đốt, đập mài, nung luyện không thể biến đổi. Tam Bảo cũng như thế, không bị tám gió ở thế gian làm thay đổi; nên gọi là Bất Cải.
( Tám gió là Lợi, Suy, Huỷ, Dự, Xưng, Cơ, Khổ, Lạc).
Nguyên Nhân Thất Bại Của Rất Nhiều Người: Hai Cái Cây, Bạn Sẽ Chặt Cây Nào?     Những Con Lươn Trả Thù     Gõ Cửa Thiền – Không Còn Trăng Trong Nước     Xin Được Giải Thích Về Hoa Sen Và Cát Tường     Vô Môn Quan Là Gì?     Quỷ Hiện Nghiệp Nhân     Trợ Niệm Cho Người Tâm Thần     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Cầu Có Con ( P.3 )     BỐ THÍ BA-LA-MẬT THỜI HIỆN ĐẠI     Những ngày kinh nguyệt có nên tụng niệm bái sám không ?     


Pháp Ngữ
Con người sinh tự bào thai
Và từ nơi đó ra đời. Lành thay!
Thế nhưng kẻ ác sinh ngay
Vào miền địa ngục đọa đầy triền miên,
Những người chính trực lành hiền
Sau này sẽ được sinh lên cõi trời,
Nhiễm ô ai diệt hết rồi
Mới lên được cõi thảnh thơi Niết Bàn.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,872 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,319 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất thanloanthanhnhan
Lượt truy cập 26,131,382