---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tam Nguyện Định Lực
----------------------------- Phật Học Danh Số - Như Thọ - Nguyên Liên -----------------------------
● Tam nguyện định lực còn gọi là Tam nguyện lực, chỉ ba môn lực dụng của Đức Phật A Di Đà gia trì hộ niệm chúng sanh, khiến chúng sanh luôn được thấy Phật. Tam nguyện định lực là :
1. Đại thệ nguyện lực : Tức nguyện lực của Chư Phật khi còn ở trong nhân vị oai thần của Phật cũng tức là lực dụng trên, Phật dùng lực dụng này gia trì cho tất cả chúng sanh làm cho chúng sanh được thấy Phật.
2. Tam muội định lực : Phật luôn ở trong Tam muội, tâm ý không tán loạn, thường hiện oai lực lớn, dùng lực dụng này gia trì chúng sanh làm cho chúng sanh thấy được Phật.
3. Bốn công đức lực : Tức lực công đức vốn có của hành giả, lại phân thành hai loại tánh bổn và tức bổn. Tánh bổn là chỉ bản hữu tánh Phật. Tức bổn là chỉ căn lành đời trước. Thiên Đạo Đại Sư đem hai lực này qui về Phật lực và gọi A Di Đà Tam nguyện lực. Ma Ha Chỉ Quán cho rằng hai lực trước là Phật lực, căn bản công đức lực thuộc về lực hành giả.
Quả Báo Giết Hại, Gặp Nạn Binh Đao     Cà Sa Của Phật Tổ Trên Cây Nêu Ngày Tết     Trong lúc sắp lâm chung không giữ được chánh niệm có được vãng sanh không?     Miến Xào Bông Cải     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Khuyên Người Chúc Mừng Sinh Nhật     Cơm Dừa     Hòa Thượng Hộ Tông (1893-1981)     Bì Cuốn Chay     Hai Thứ Tự Do     Hòa Thượng Thích Bửu Huệ (1914-1991)     


Pháp Ngữ
(38)
Người không an định được tâm
Không rành chánh pháp, không thông đạo mầu
Lòng tin lại chẳng bền lâu
Tất nhiên trí tuệ dễ đâu hoàn thành.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,791 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,308 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất HieuTiger
Lượt truy cập 24,014,711