---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tăng Ngũ Tịnh Đức
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 僧五凈德 (Chư Đức Phước Điền Kinh)
Một, Người Phát Tâm Ly Tục. Người Xuất Gia, phát tâm mạnh mẽ, ra khỏi phàm tục, tu tập theo Phật đạo và có khả năng ôm ấp đạo nhiệm màu, làm ruộng phước cho đời. Đó là phước thanh tịnh ban đầu.
Hai, Hủy Kỳ Hình Hảo. Người Xuất Gia, cạo bỏ râu tóc, vứt hết cái đẹp trần gian, không mặc y phục của đời, mà mặc áo Như Lai, có đầy đủ oai nghi của Phật, làm ruộng phước cho đời. Đó là đức thanh tịnh thứ hai.
Ba, Vĩnh Cát Ân Ái. Theo Phật Xuất Gia, cắt đứt tình thân cha mẹ, một lòng siêng năng tu tập, để báo đền ân sanhthành của cha mẹ và làm ruộng phước cho người đời. Đó là đức thanh tịnh thứ ba.
Bốn, Ủy Khí Khu Mạng. Người xuât gia, có thể vứt bỏ thân mạng, không luyến tiếc gì, chỉ một lòng cầu chứng Phật đạo và có thể làm ruộng phước cho đời. Đó là đức thanh tịnh thứ tư.
Năm, Chí Cầu Đại Thừa. Người Xuất Gia luôn nuôi lòng giúp đở mọi người, chí quyết cầu pháp Đại Thừa để độ hết tất cả chúng sanh ra khỏi khổ đau và làm ruộng phước cho đời. Đó là đức thanh tịnh thứ năm.
Cách Thờ Phật & Gia Tiên     Quán Xác Chết Trương Sình – Lần 2     Nan Sư Nan Ðệ     Giới Hạn     Nối Dòng Xích Đế     Tu Nhân Tích Đức     Xúc Xích Chay     Tại Gia Vẫn Tu Tập Tốt     Minh Bạch     Cao Tăng Dị Truyện – Tổ thứ 28 Tôn Giả Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma)     Tu sĩ: TT.Diệu Pháp Âm
Thể loại: Bắc Tông


[-] Dấu mục nghe pháp âm     [x] Tắt mục nghe pháp âm

Pháp Ngữ
Khó thay, được làm người,
Khó thay, được sống còn,
Khó thay, nghe Diệu Pháp,
Khó thay, Phật ra đời!


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,894 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,323 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất ongcaho197
Lượt truy cập 28,490,320