---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Lục Niệm
----------------------------- Từ Điển Đa Ngôn Ngữ - Cs Minh Thông -----------------------------
● Sáu sự tưởng nhớ, suy nghĩ gồm: niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí (xả), niệm thiên (suy nghĩ về chư thiên).
----------------------------- Phật Học Danh Số - Ns Đức Trí -----------------------------
● Lục niệm là sáu sự tưởng nhớ, suy nghĩ. Tu hành lục niệm là một phương pháp trong Vô Lượng pháp môn của Đức Phật Thích Ca.
- Niệm Phật: Luôn luôn nhớ tưởng dung mạo tôn nghiêm của Đức Thế Tôn.
- Niệm Pháp: Luôn luôn nhớ tưởng đến giáo pháp của Đức Phật, tư duy tu tập để giải thoát.
- Niệm Tăng: Luôn luôn nhớ tưởng đến hình ảnh trung kiên của Tăng đoàn. Tăng đoàn là những bậc đạo cao đức trọng, đang tiến đến con đường giác ngộ, đang hoằng dương chánh pháp, để ngọn đèn đạo pháp luôn luôn sáng tỏ.
- Niệm Giới: Luôn nhớ nghĩ về giới luật mình đã lãnh thọ để tu trì.
- Niệm Thí: Suy xét về hạnh bố thí, cúng dường hạnh thí xả mọi vọng niệm điên đảo, để tâm được an ổn (trong phần này có sách nói niệm vô thường)
- Niệm Thiên: Suy xét về chư thiên trong tam giới, tự mình không mắc vào một cảnh thượng thiên nào.
- Trong Đại Niết Bàn Kinh, quyển 17, 18 có giảng rõ về Lục niệm xứ, dạy cho Bồ Tát được mau giải thoát, mau thành Phật đạo. Lại lục niệm, chỉ sáu niệm pháp trong luật sau khi thọ giới Tỳ Kheo rồi mới thọ giới này:
- Niệm Tri Nhật Nguyệt : Nhớ biết ngày và tháng mình thọ Đại giới.
- Niệm Tri Thực Xứ: Nhớ biết chốn ăn, nếu hoàn toàn chẳng thụ thỉnh thực, thì nhớ là ta thường khất thực. Nếu là thọ thỉnh thực thì nhớ là ta nay đã có chỗ thỉnh rồi tự đi.
- Niệm Thụ Giới Thời Hạ Lạp: Nhớ tuổi hạ từ sau khi thọ Đại giới rồi.
- Trì Bát Hữu Vô Đẳng: Nhớ biết y bát của mình có hay không…nhớ là ta có ba y và bình bát đầy đủ, nếu có thừa thì nhớ là ta đã thuyết tịnh rồi.
- Niệm Đồng Biệt Xứ: Nhớ chỗ ở chung, ở riêng, nếu lúc cùng ăn với đại chúng, thì nhớ là ta mong ăn cùng với đại chúng. Nếu ăn riêng thì nhớ là ta mong vì duyên nào đó mà ăn tách biệt đại chúng.
- Niệm Khang, Lụy: Nhớ là khỏe hay yếu, nếu vô bệnh thì nhớ là ta nay không bệnh, kham nỗi việc hành đạo. Nếu có bệnh thì nghĩ là ta có bệnh cần chạy chữa.
----------------------------- Pháp Số Căn Bản - Cs Hạnh Cơ -----------------------------
● Sáu Niệm Tưởng. Người tu học Phật phải thường xuyên nghĩ nhớ đến 6 đối tượng như sau: Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thí, Thiên.
Bích Chi Phật     Bún Mọc Chay     Hương Xuân Trong Phong Vị Thiền     Bún Măng Chay     Kinh Nghiệm     Bò Ngũ Vị Hương     Bông Cải Chiên     Bò Nấu Tiêu Chay     Bị “Ma Nhập” Đi Tu Có Được Không?     Bò Bía Chay     


Pháp Ngữ
Mọi sinh vật vốn "vô thường"
Trí người nếu hiểu tận tường như trên
Thoát ly ngay mọi não phiền
Theo đường thanh tịnh vào miền sạch trong.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 69,672 pháp âm và 6,290 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,716 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 267, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,258 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thích quảng đài
Lượt truy cập 12,602,019