---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thất Tai Nạn
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 七災難 (Nhân Vương Hộ Quốc Kinh)
Thất tai nạn là Phật vì 16 quốc vương, trong đó có vua Ba Tư Nặc mà nói. Nếu trong nước có bảy thứ tai nạn này, nên thuyết giảng hay đọc tụng kinh Nhân vương Bát Nhã Ba La Mật, thì bảy nạn kia liền mất, và muôn dân an lạc
(Tiếng Phạn là Ba Tư Nặc, tiếng Hoa là Thắng Quân).
Một, Nhật Nguyệt Thất Độ Nạn. Nhật nguyệt thất độ là sự chuyển động vòng quanh mặt trời của mặt trăng đã bị xáo trộn, thứ tự về thời gian không thích hợp. Hoặc có khi mặt trời màu đỏ xuất hiện; có khi mặt trời màu đen xuất hiện ; có khi hai, ba, bốn, năm mặt trời xuất hiện; có khi nhật thực mất ánh sáng của mặt trời; có khi một mặt trời nữa hiện chồng lên, cho đến bốn, năm mặt trời hiện chồng lên. Đó là Nhật Nguyệt Thất Độ Nạn.
Hai, Tinh Tú Thất Độ Nạn. Tinh tú thất độ là hai tám vì sao và sao kim, sao thuỷ, sao hỏa, sao chỗi, sao phong, sao đao, sao nam, sao bắc đẩu; mỗi sao này đã vận hành sai tiến độ, nên gọi là tinh tú thất độ nạn.
(28 vì sao là Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vỹ, Cơ, Đẩu, Ngưu, Nữ, Nguy, Thất, Bích, Khuê, Lân, Vỵ, Mão, Tất, Tuỷ, Sâm, Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn)
Ba, Tai Hỏa Nạn. Khi hỏa tai nổi lên, muôn dân bị chết cháy hết, hoặc là lửa của quỷ, lửa của rồng, lửa của trời, lửa của sơn thần, lửa của người, lửa của cây cối, lửa của giặc cướp. Các thứ nạn kỳ lạ như thế, đó là Hỏa Tai Nạn.
Bốn, Vũ Thuỷ Biến Dị Nạn. Âm, dương không điều hòa, lụt lội cuốn trôi hết và nhận chìm tất cả. Mùa đông mưa đổ, mùa hạ tuyết rơi. Hoặc nước mưa màu đỏ, màu đen; hoặc mưa đất đá, cát sỏi. Sông ngòi nước chảy xiếc. Đó là những tai nạn kỳ lạ, ấy là Vũ Thuỷ Biến Dị Nạn.
Năm, Ác Phong Nạn. Khi gió lớn nổi lên, núi, sông, cây cối bị gió thổi hư đổ trong chốc lát. Hoặc gió đen, gió đỏ, gió xanh, gió trời, gió đất, gió lửa. Những tai nạn kỳ lạ như thế đó là Ác Phong Nạn.
Sáu, Kháng Dương Nạn. Kháng là rất vậy. Vì trời đất quá nóng, lửa bốc cháy ngút trời, cây cỏ khô héo, ngũ cốc không mọc lên nổi. Những tai nạn kỳ lạ như thế, đó là kháng dương nạn.
(Ngũ cốc là hòa: lúa, ma: vừng, thử: lúa nếp; mạch: lúa mì; thúc: đậu)
Bảy, Ác Tặc Nạn. Giặc dã tới từ bốn phương, xâm lăng quấy phá bờ cõi. Giặc trong giặc ngoài cùng nổi lên: giặc lửa, giặc nước, giặc gió, giặc quỷ. Muôn dân kinh hoàng, chiến tranh đua nhau nổi lên. Tai nạn kỳ lạ nhiều thứ như thế, đó là ác tặc nạn.
Hòa Thượng Thích Trừng San (1922-1991)     Bún Nước Lèo Chay     Vì sao chư thiên giáng lâm cõi này, lại chẳng trở về được?     Vì sao phải phổ biến chánh pháp?     Khỉ Bắt Chước Người     Sâu Đỏ Báo Ứng     Không Oán Không Trách, Nhờ Đức Thành Danh     Gõ Cửa Thiền – Cơn Giận     Ớt Dồn Nhân Nui và Chả Khoai Đậu     Xuất Gia Lúc Tuổi Xế Chiều     


Pháp Ngữ
Thiên bất tùng nhân nguyện


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,894 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,324 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất mailam20
Lượt truy cập 28,598,588