---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Nghịch Lưu Thập Tâm
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 逆流十心 (Ma Ha Chỉ Quán)
Vì người tu hành, do thuận theo mười tâm ở trên, u mê, điên đảo tạo các việc ác chồng chất nhiều lớp, sanh tử vô cùng tận. Nay muốn Sám Hối, thì phải đi ngược lại dòng sông tội lỗi ấy, bằng cách dùng mười thứ tâm này để trừ sạch ác pháp.
Một, Thâm Tín Nhân Quả. Người tu hành, trước hết phải chánh tín nhân quả. Nghiệp chủng tuy lâu xa, nhưng không hề mất đi chút nào. Vả lại, ta làm há người khác chịu quả báo sao ? Nên tin sâu quả báo của việc thiện, việc ác, chớ sanh tâm nghi ngờ. Nhờ như vậy phá trừ hết tâm bài bác không nhân không quả.
Hai, Sanh Trong Tàm Quý. Người tu hành tự trách mình một cách nghiêm khắc không biết xấu hổ từ đời trước, bỏ mất tịnh nghiệp, tập tành các việc ác; trời thấy ta giấu giếm tội lỗi, đó là xấu với trời; người biết ta phô bày điều ác, đó là thẹn với người, nên nay quyết trừ bỏ tâm không biết xấu hổ ấy.
Ba, Sanh Đại Bố Úy. Người tu hành, luôn nhớ thân người vô thường, một hơi thở không còn thì ngàn năm mất hút; đường tối tăm xa tắp, mà không một chút tư lương; biển khổ thẳm sâu vạn dặm, há chẳng sợ sao ? Nhờ đó cần cầu Sám Hối thiết tha, không tiếc đến thân mạng, nên nay quyết trừ bỏ tâm không sợ đường ác.
Bốn, Phát Lồ Sám Hối. Vì người tu hành, đã phạm phải lỗi lầm không thể che giấu được, thì phải thành thật nói ra Sám Hối. Đây là cách phá trừ tâm che đậy lỗi lầm.
Năm, Đoạn tương tục tâm. Người tu hành, những việc ác đã làm, đã Sám Hối rồi, thì nhất quyết dứt hẳn không làm trở lại. Đây là cách phá trừ niệm ác tiếp nối trong tâm.
Sáu, Phát Bồ Đề Tâm. Tiếng Phạn là Bồ Đề, tiếng Hoa là Đạo. Vì người tu hành, đời trước chỉ khởi lên niệm ác, gây nên bao nhiêu là bực bội tức giận; nay phát tâm rộng lớn cứu giúp mọi người, to lớn khắp hư không, đem đến lợi ích cho người khác. Đây là cách phá trừ tâm ác phổ biến.
Bảy, Đoạn Ác Tu Thiện. Vì người tu hành, nhân ở đời trước buông lung nghiệp thân, miệng, ý, làm ra các việc ác không kể ngày đêm; nay nỗ lực không ngừng, trừ các hạnh ác, ra sức tu trì bồi đắp lỗi lầm, việc nào cũng làm. Đây là cách trừ tâm tạo tội của ba nghiệp.
Tám, Thủ Hộ Chánh Pháp. Vì người tu hành, kiếp trước tự mình tiêu diệt việc lành, thấy người khác làm lành sanh tâm ghen ghét; đời này giữ gìn chánh pháp, tu tập theo chánh pháp dần dần rộng lớn. Đây là cách phá trừ cái tâm không biết tùy hỉ điều lành.
Chín, Niệm Thập Phương Phật. Vì người tu hành, kiếp trước gần gũi bạn ác, tin tưởng lời nói của hạng người ấy, khởi lên các Tà Kiến; đời này nghĩ nhớ mười phương Phật, có được phước huệ lớn, có thể cứu vớt được ta ra khỏi Tà Kiến. Đây là cách phá trừ tâm tùy thuận bạn ác.
Mười, Quán Tội Tánh Không. Vì người tu hành, từ kiếp trước đến giờ, không biết bổn tính của các pháp vắng lặng, làm nhiều việc ác; nay biết rõ tất cả ác hạnh tham, sân, si… khởi lên từ vọng niệm, mà vọng niệm khởi lên từ điền đảo, điên đảo khởi lên từ kiến chấp về nhân và ngã; nay đã hiểu tâm của ta vốn không, tánh của tội không chỗ nương tựa; đây là cách phá trừ tâm mê mờ Vô Minh.
Xôi Xoài     Xuất Xứ, Ý Nghĩa Của Bài Tụng     Năm Anh Em Sai Một Tớ Gái     Cả Bầy Chim Mổ Xé Thân Xác     Gõ Cửa Thiền – Hạt Ngọc Trong Bùn     Vì Thích Ăn Sò Không Thi Đỗ     Giới hạn giữa thông minh và trí huệ là như thế nào?     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Ưu Ba Cúc Đa     “Chẳng lấy bất liễu nghĩa của Như Lai làm chỗ hiểu của mình”?     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) – The Sun     


Pháp Ngữ
Nước đã trút khó bề hốt lại,
Tính đã buông, lỡ dại khó khôn.
Ðắp đê chận nước là hơn,
Ðem lễ phép chận những cơn ngông cuồng.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,894 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,324 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất mailam20
Lượt truy cập 28,582,078