---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thập Nhị Tùy Miên
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 十二隨眠 (Chúng Sự Phần A Tỳ Đàm Luận)
Vì các phiền não dục vân vân luôn luôn đeo đuổi con người, nằm sâu trong Tàng Thức, nên gọi là Tùy Miên.
Một, Dục Tham. Đối với cảnh vừa ý sanh tâm ái nhiễm chấp trước và ham thích.
Hai, Sân Khuể. Đối với cảnh không vừa ý không có gì thích thú thì tâm sanh giận giổi, tức tối.
Ba, Sắc Tham. ở cõi sắc mà yêu thích tịnh pháp, vướng mắc thiền vị.
Bốn, Vô Sắc Tham. Đối với các định thức và định xứ ở cõi vô sắc, yêu thích vừa ý, tâm vướng mắc vào thiền vị.
Năm, Vô Minh. Đối với các pháp sự và lý không hiểu rõ được, chướng ngại, che đậy chân tánh.
Sáu, Thân Kiến. ở trong các pháp năm ấm cưỡng lập ra chủ tể lầm cho là thân.
Bảy, Biên Kiến. Đối với Thân Kiến đã đề cập, cho là ngã hoặc đoạn hoặc thường rồi chấp chặt một bên.
(Đoạn Kiến là ngoại đạo cho rằng thân này chết rồi không sanh lại. Thường Kiến là ngoại đạo cho rằng thân này chết rồi sanh trở lại).
Tám, Tà Kiến. Do cho rằng hoặc đoạn hoặc thường, không tin nhân quả, cho là không làm không được, nổi lên chê bai.
Chín, Kiến Thủ. Do cái kiến này mà có thể lên đến trời Phi phi tưởng. Tin điều này là đúng còn những điều khác là sai, chấp lấy cái kém cho là hơn.
Mười, Giới Thủ. Chấp chặt sự sai trái cho là đường đúng, chẳng phải nguyên nhân cho là nguyên nhân. Như giữ giới gà, giới chó v. v… mà cho là có thể được thanh tịnh, giải thoát.
Mười một, Mạn. Cống cao tự khoe mình, xem thường người khác.
Mười hai, Nghi. Đối với đế lý không thể hiểu nỗi, nên sanh tâm do dự, không quyết được phải, trái. (Đế lý là lý Tứ Đế).
Hòa Thượng Thích Tâm Minh (1910-1997)     Lí Luận Của Kẻ Trộm     Tại sao không niệm Di-lặc để sinh về cõi trời Đâu-suất?     Phải quản lý nhân công, làm xong việc rồi thì tự mình sanh phiền não, xin hỏi nên xử lý cách nào?     Lợi Ích Của Việc Qui Y Tam Bảo, Thọ Trì Năm Giới     Mình muốn kiến tánh là có sở cầu phải không?     Thiên Thai Thiền Giáo Tông Khác Thiên Thai Giáo Quán Tông Như Thế Nào?     Hải Sản Xào Bát Bửu Chay     ĐỨC NHƯ LAI THỌ KÝ VÃNG SANH     Trong lúc ngủ mê thần thức đi đâu?     


Pháp Ngữ
Ai ngồi nằm một mình,
Ðộc hành không buồn chán,
Tự điều phục một mình
Sống thoải mái rừng sâu.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,942 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,334 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Phúc Bắc
Lượt truy cập 37,429,914