---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Mười Đệ Tử Lớn Của Phật
----------------------------- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội -----------------------------
● Phật Thích Ca có 10 vị đệ tử lớn, mỗi người xuất sắc nhất về một môn.
1. Xá Lợi Phất: đứng hàng đầu về trí tuệ.
2. Mục Kiền Liên: Đứng hàng đầu về phép thần thông.
3. Ma ha Ca Diếp: đứng hàng đầu về tu hạnh đầu đà (khổ hạnh).
4. A Na Luật: có mắt thần thông thấu suốt mọi nơi.
5. Tu Bồ Đề: thấu suốt và giảng giải lý không giỏi nhất.
6. Phú Lâu Na: giỏi thuyết pháp nhất.
7. Ca Chiên Diên: giỏi lý luận nhất.
8. Ưu Bà Ly: giữ giới giỏi nhất, thông hiểu giới luật nhất.
9. La Hầu La: giỏi nhất về mật hạnh (những hạnh tu sâu kín, huyền nhiệm).
10. A Nan: nghe nhiều, học rộng nhất, nhớ giỏi nhất.
Cải Ngồng Xào Nấm Đông Cô Sốt Dầu Hào     BỐ THÍ BA-LA-MẬT THỜI HIỆN ĐẠI     Bầy Voi Chở Nước Cứu Sống Ðàn Cá     Thế nào là sở tri chướng và phiền não chướng?     45 phút ngồi thiền, sau 15 phút điều thân là thế nào?     Vị Pháp Thiêu Thân – Đại Đức Thích Nguyên Hương (1940-1963)     Ý nghĩa Phật bước đi bảy bước ?     XÁ LỢI LÀ GÌ? XIN CHO BIẾT TÊN MỘT VÀI CHÙA Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐANG TÔN TRÍ XÁ LỢI PHẬT     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Thần Đông Nhạc Xin Thọ Giới     Nhật Liên Chính Tôn và Nhất Quán Đạo có phải là Phật giáo không ?     


Pháp Ngữ
Xin hãy luôn nhớ rằng chia ly xa biệt
Là điều không thể tránh được trong cuộc đời nầy.
Xin hãy về nương nơi Tam Bảo
Để không thấy rằng thương yêu xa lìa là khổ.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,876 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,321 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất dinhquangtru
Lượt truy cập 26,512,350