---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Sư Tử Hống Dụ Thập Nhất Sự
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 師子吼喻十一事 (Niết Bàn Kinh)
Như Lai nói pháp, mỗi lần lấy tiếng sư tử gầm làm ví dụ để nói lên rằng Như Lai ở trong đại chúng nói mà không sợ.
Một, Phá Hoại Trá Sư Tử. Như Lai tuyên thuyết chánh pháp mà không sợ, những lời nói của tà ma ngoại đạo tư nhiên sụp đổ. Giống như tiếng gầm của con sư tử chúa vang dội và lấn át tiếng gầm của con sư tử giả dối.
Hai, Thí Tự Thân Lực. Như Lai nói pháp mà không sợ, để biểu thị công dụng của Trí Như Thật, thông đạt tất cả, phân minh rõ ràng, không gì có thể làm hư, không có gì có thể hơn. Giống như tiếng rống vang rền của sư tử, muốn thử sức của chính mình.
Ba, Linh Trụ Tịnh Xứ. Như Lai nói pháp mà không sợ, chỉ vì chỉ rõ tất cả Tà Kiến cho chúng sanh, để bỏ tà về chánh và có nơi nương tựa. Giống như sư tử gầm vang, cũng là làm cho các con vật khác biết nơi nó đang ở.
Bốn, Linh Chư Tử Chi Sở Xứ Sở. Vì Như Lai nói pháp không chút sợ hãi mà chỉ vì muốn mở bày, dạy bảo tất cả Tà Kiến của chúng sanh để bỏ tà trở về chánh pháp. Đó là nơi trở về nương tựa giống như sư tử gầm vang cho các con của nó biết chỗ trở về.
Năm, Linh Quần Bối Vô Úy. Như Lai nói pháp mà không sợ, chỉ làm cho tất cả chúng sanh ra khỏi sanh Tử Mà không sợ hãi. Giống như sư tử gầm vang thì cả bầy của nó cũng không lo sợ gì.
Sáu, Miên Giả Đắc Giác Ngộ. Như Lai thuyết pháp mà không sợ, là làm cho tất cả chúng sanh, bị che lấp, chướng ngại bởi Vô Minh lầm lạc, đều được hiểu rõ. Giống như sư tử gầm vang, làm cho cả bầy của nó đang say ngủ, đều thức dậy.
Bảy, Linh Chư Thú Bất Phóng Dật. Như Lai nói pháp mà không sợ là để khiến cho tất cả chúng sanh giữ gìn hành động và ngôn ngữ, tâm không buông lung. Nếu có người làm các việc ác, đều biết xấu hổ mà sanh tâm Sám Hối. Giống như sư tử gầm vang làm cho tất cả những con thú khác không dám chạy lung tung.
Tám, Linh Chư Thú Y Phụ. Như Lai dùng sức Vô Úy, tuyên thuyết cháng pháp, vì muốn chỉ bày tất cả Tà Kiến cho chúng sanh, để được chánh tín, không bị ngoại đạo lừa bịp. Giống như sư tử gầm vang, có thể làm cho các con thú khác xa lìa hang ổ, trở về nương tựa.
Chín, Điều Đại Hương Tượng. Như Lai nói pháp mà không sợ, là để phá tan tâm kiêu mạn của bọn Phú Lan Na, điều phục để chúng có chánh tín. Giống như sư tử gầm vang, điều phục đại hương tượng.
Mười, Giáo Cáo Tử Tức. Như Lai nói pháp mà không sợ để khiến cho Thinh Văn, Duyên Giác tự thấy xấu hổ đã chứng quả Tiểu Thừa mà hướng lòng ưa thích về Đại Thừa. Giống như sư tử gầm vang, dạy bảo con cái nhảy nhót làm cho chúng khỏe mạnh.
Mười một, Trang Nghiêm Quyến Thuộc. Như Lai nói pháp mà không sợ, dạy các Bồ Tát phát tâm to lớn, đầy đủ mười lực và làm cho bốn chúng xa lìa Tà Kiến, không sanh lo sợ. Giống như sư tử gầm vang là tự trang nghiêm quyến thuộc mình. (mười lực là:
1) Thị xứ Phi Xứ Trí Lực,
2) Quá Hiện Vị Lai Nghiệp Báo Trí Lực,
3) Chư Thiền Giải Thoát Tam Muội Trí Lực,
4) Chư Căn Thắng Liệt Trí Lực,
5) Chủng Chủng Giải Trí Lực,
6) Chủng Chủng Giới Trí Lực,
7) Nhất Thiết Chí Xứ Đạo Trí Lực,
8) Thiên Nhãn Vô Ngại Trí Lực,
9) Túc Mạng Vô Ngại Trí Lực,
10) Vĩnh Đoạn Tập Khí Trí Lực).
Không Theo Tà Kiến     Sự Tích Giới Luật – 178 Pháp Ba Dật Đề ( Đơn Đề ) – Phần 23     Thế nào là kiếp không?     Tâm Thế Nào Thì Nhìn Ra Thế Ấy     GS Thích Trí Thuyên (1923-1947)     Mong Con Mạnh Khỏe     Tụng Kinh Thế Nào Để Cầu An?     Nhứt Thiết Pháp Giai Thị Phật Pháp.     Khuyên Những Người Làm Việc Cửa Quan     Gõ Cửa Thiền – Nói Ít, Hiểu Nhiều     


Pháp Ngữ
Chính nhờ hai pháp tu thiền
Ngưng lại, quan sát, xét xem mọi bề
Bà La Môn đến bờ kia
Bao nhiêu ràng buộc dứt lìa tiêu tan
Do nơi trí tuệ rỡ ràng.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,922 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,332 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Minh Đức Phạm
Lượt truy cập 35,699,867