---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thủy Dụ Chân Tâm Hữu Thập Nghĩa
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 水喻真心有十義 (Tông Kính Lục)
Một, Thủy Thể Trừng Thanh. Vì tâm chân như của chúng sanh, tự tánh thanh tịnh, vắng lặng sáng suốt hoàn toàn, xưa nay không ô nhiễm, giống như nước trong.
Hai, Đắc Nê Thành Trọc. Vì tâm chân như của chúng sanh, tánh tuy thanh tịnh, nhưng bị Vô Minh làm ô nhiễm, giác thành bất giác, giống như nước vốn trong sạch, bị bùn làm đục.
Ba, Tuy Trọc Bất Thất Tịnh Tánh. Vì tâm chân như của chúng sanh, tuy bị Vô Minh làm ô uế, như tánh trong sạch vốn có ban đầu không thay đổi; giống như nước tuy đục như tánh trong của nó không mất.
Bốn, Nê Trừng Tịnh Hiện. Vì tâm chân như của chúng sanh bị Vô Minh che lấp, thể của nói tối tăm. Nếu trừ bỏ mê lầm của Vô Minh, thì tánh xưa nay trong sạch của nó hiện ra; giống như nước tuy đục, lọc bỏ bùn nhơ thì thể trong sạch hiện ra.
Năm, Ngộ Lãnh Thành Băng Nhi Hữu Ngạnh Dụng. Vì tâm chân như của chúng sanh cùng Vô Minh hợp lại, thì có thể theo các nhiễm duyên, tạo ra các pháp của chín cõi thành cái dụng của thức thứ tám; giống như nước gặp lạnh thành băng nên công dụng vững chắc hơn.
(chín cõi là Bồ Tát, Duyên Giác, Thinh Văn, Trời, Người, A Tu La, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, Địa Ngục).
Sáu, Tuy Thành Ngạnh Dụng Bất Thất Nhu Tánh. Vì tâm chân như của chúng sanh, tuy theo duyên của Vô Minh, khởi lên những công dụng ô nhiễm, nhưng tức sự là lý, tánh của nó chưa hề biến đổi, chưa từng không tồn tại; giống như nước tuy thành băng cứng, rắn, nhưng tánh ướt của nó chưa từng mất.
Bảy, Noãn Dung Thành Nhu. Vì tâm chân như của chúng sanh, tùy duyên của Vô Minh mà khởi lên cái dụng ô nhiễm, nhưng nếu Vô Minh hết thì thức thứ tám trở lại trong sạch; giống như nước thành băng gặp hơi nóng chảy ra, tánh ướt tự nhiên thành vậy.
Tám, Tùy Phong Ba Động Bất Cải Tịnh Tánh. Vì tâm chân như của chúng sanh, tuy theo gió Vô Minh thổi lên có sóng chao động, nhưng tánh của nó thì không sanh, không diệt, tự nhiên không thay đổi; giống như nước theo gió nổi sóng, nhưng tánh im lặng của nó không thay đổi.
Chín, Cao Hạ Lưu Chú Bất Động Tự Tánh. Vì tâm chân như của chúng sanh, tùy duyên trôi chảy, nhưng tánh thường vắng lặng không động; giống như nước tùy mặt đất cao, thấp mà trôi chảy theo, nhưng tánh của nó bất động.
Mười, Tùy Khí Phương Viên Bất Thất Tự Nhiên. Vì tâm chân như của chúng sanh, trùm khắp các pháp hữu vi, nhưng Tự Tánh Không mất; giống như nước tùy theo vật chứa có hình vuông hay tròn, nhưng cũng không mất tự tánh.
Bài Thơ Cuối Cùng Của Hoshin     Tham thiền chưa kiến tánh khi chết sẽ như thế nào?     Tụng Kinh Được Phước     Gõ Cửa Thiền – Con Làm Gì Vậy?     Người thời nay cần phải tu tập chặt chẽ để đưa đến sự kiến tánh phải không?     Ông Tàu Sung Sướng     Nên Dùng Thuốc “Chay”     Gõ Cửa Thiền – Con Dân Của Ngài     Người tu Tịnh Độ thì cầu về Tây Phương, còn người tu Tổ Sư thiền thì như thế nào?     Một Ông Phật     Tu sĩ: ĐĐ.Thích Pháp Chánh
Thể loại: Kinh Khác


[-] Dấu mục nghe pháp âm     [x] Tắt mục nghe pháp âm


Pháp Ngữ
Ai không dao gậy bạo hành
Trong khi tiếp xúc chúng sinh ở đời
Dù người mạnh, yếu vậy thôi
Không gây thương tổn hay đòi sát sinh
Bà La Môn thật xứng danh.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 75,139 pháp âm và 6,774 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,283 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 272, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,263 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất mapp1991
Lượt truy cập 14,149,658