---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thất Chi
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 七支 (Pháp Giới Thứ Đệ)
Chi là chi phần (chia ra từng phần). Thân có ba là sát, đạo, dâm; miệng có bốn là vọng ngôn, Ỷ Ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu.
Một, Sát Sanh. Nghĩa là cắt dứt mạng sống của tất cả chúng sanh; nên gọi là Sát Sanh.
Hai, Thâu Đạo. Nghĩa là ác tâm che kín đã nổi lên muốn lấy của cải người khác; nên gọi là Thâu Đạo.
Ba, Tà Dâm. Nghĩa là không phải vợ của mình mà giao hợp với người khác; nên gọi là Tà Dâm.
Bốn, Vọng Ngôn. Nói lời hư dối, lừa lọc với người khác; nên gọi là Vọng Ngôn.
Năm, Ỷ Ngữ. ỷ tức là vẽ vời, văn hoa, che đậy sự thật. Dùng lời nói văn chương bóng bẩy cốt cho vừa lòng người; nên gọi là Ỷ Ngữ.
Sáu, Ác Khẩu. Dùng lời nói ác đối với người khác, khiến họ đau buồn; nên gọi là Ác Khẩu.
Bảy, Lưỡng Thiệt. Nói lời phải, trái không rõ ràng; gặp người này nói xấu người kia và ngược lại, làm cho đôi bên bất hòa, cãi cọ; nên gọi là Lưỡng Thiệt.
Cần Hiểu Đúng Về Pháp Quy Y Tam Bảo     Sát Hại Bò Bị Sét Ðánh     Thái cực quyền?     Hòa Thượng Thích Phước Huệ (1875-1963)     Truyện Cổ Phật Giáo: “Bỏ Mứa Đồ Ăn” Có Tội Lớn Thế Nào?     Củ Hũ Dừa     Cầu Quan Âm     THÁNH ĐIỆN CỦA NGƯỜI THỢ ĐÁ BÌNH THƯỜNG     Ðiện Thoại Có Lưu Hình Phật, Bỏ Túi Mắc Tội Không?     Quy Tắc Đối Nhân Xử Thế Trong Cuộc Sống: 4 tận và 4 không tận     


Pháp Ngữ
Mùa xuân quán trăm hoa nở
Mùa thu ngắm lá vàng rơi


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,848 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,317 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất haimen
Lượt truy cập 25,710,403