---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tam Lượng
----------------------------- Pháp Số Căn Bản - Cs Hạnh Cơ -----------------------------
● Ba Hình Thái Nhận Thức. “Lượng” là hình thái hay phương cách nhận thức, có 3 loại:
1. Nhận thức trực tiếp (Hiện Lượng): nhận thức đối tượng một cách trực tiếp, thuần túy cảm giác, không có suy luận, diễn dịch, so sánh hay phán đoán. Đây là phương cách nhận thức của năm thức cảm giác (nhãn, nhĩ, tị, thiệt và Thân Thức), đôi khi có sự cộng tác của thức thứ sáu là Ý Thức – nhưng vẫn là trực tiếp, không có suy luận hay phán đoán.
Hình thái nhận thức này có khi đúng và có khi sai. Khi đúng thì gọi là chân Hiện Lượng, khi sai thì gọi là Tợ Hiện Lượng. (“Tợ” nghĩa là trông giống như cái đó chứ không phải chính thực là cái đó. )
2. Nhận thức so sánh (Tỉ Lượng): nhận thức mang tính cách suy luận, diễn dịch, so sánh, hay phán đoán. Đây là phương cách nhận thức của thức thứ sáu – Ý Thức, có khi đúng và cũng có khi sai. Khi đúng thì gọi là Chân Tỉ Lượng, khi sai thì gọi là tợ Tỉ Lượng.
3. Nhận thức sai lầm (Phi Lượng): Thực ra, không có riêng một hình thái nhận thức độc lập nào gọi là “Phi Lượng”. Cho nên, Phi Lượng chẳng qua chỉ là “Tợ Hiện Lượng” và “tợ Tỉ Lượng” ở trên vừa nói – tức là nhận thức sai lầm, trông giống như cái đó chứ không phải chính là bản thân cái đó. Duy Thức Học cho rằng, thức thứ bảy (mạt na) luôn luôn nhận thức sai lầm về sự tồn tại của một bản ngã chân thật, bất biến, cho nên hình thái nhận thức của nó luôn luôn là Phi Lượng.
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 三量 (Tông Cảnh Lục)
Một, Hiện Lượng. Hiện là hiển hiện (trước mắt). Lượng là độ lượng (so đo, toan tính). Đó là nghĩa không thay đổi. Nhãn Thức cho đến thân, thân đối với cảnh năm trần hiện tiền rồi so đo, tính toán mà có tự tướng cố định, không nhầm lẫn. Đó là Hiện Lượng.
Hai, Tỉ Lượng. Tỷ là so sánh. Lấy so sánh, tính toán mà biết có đối tượng. Như từ xa thấy khói, biết có lửa ở đó. Đó gọi là Tỷ Lượng.
Ba, Thánh Giáo Lượng. Đối với những gì thánh nhân (Phật) nói về Hiện Lượng, Tỉ Lượng để giáo hoá thì không sai trái, chắc chắn tin tưởng được. Đó là Thánh Giáo Lượng.
Phật dạy 9 loại người chỉ nên bắt tay không nên nói chuyện     Hòa Thượng Pháp Tri (1914-1996)     Gỏi Sứa Chay     Con Rắn Mối – Dùng Chì Đổi Vàng – Giã Biệt Bạn Xưa – Cái Bật Điện Và Cái Bát     Cao Tăng Dị Truyện – Tổ thứ 29 Đại Sư Huệ Khả     Phở Cuộn Bò Chay     Vì Sao Nên Ngừng Giết Hại     Sự Xuất Hiện Hy Hữu Của Một Vị Phật Trong Thế Gian     Cấy Mạ – Con Dao Bén – Rắn     Con Ếch – Đống Rác     


Pháp Ngữ
Nhân lão tâm vị lão
Nhân cùng chí mạc cùng.
(Người già lòng vẫn trẻ trung
Người quẫn nhưng chí chẳng cùng mới hay.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,926 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,333 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Le hoa
Lượt truy cập 36,974,479